Die Hervormer

Bothaville vier 80 jaar

Gemeente Bothaville (stigtingsdatum 23 Mei 1936) het hul 80ste verjaardag die naweek van 17 Junie 2016 gevier.

Vrydag 17 Junie het Frank Opperman Die Klaagliedere van ds Tienie Benade in die kerksaal opgevoer, en Sondag 19 Junie is ’n spesiale erediens deur dr Carel Botma gelei. Na die diens het lidmate en besoekers gesellig saam verkeer in die kerksaal.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Werkloosheid, droogte en geloof

Geagte Redakteur

Die Kerkraad van Gemeente Sabie neem kennis van die inhoud van die omsendskrywe van 2 Junie 2016 oor werkloosheid, droogte en geloof en wil u verseker dat ons gemeente baie bewus is van die omstandighede in die land. Elke lidmaat het familie en vriende wat direk geraak word deur hierdie gebeure. Ons harte gaan uit na hulle en ons dra hulle almal op aan ons Hemelse Vader. Ons glo dat Hy ook in sy groot genade en liefde uitkoms sal skenk op sy tyd.

Groete in Christus.

Klerksdorp-Wilkoppies vier 50 jaar

Gemeente Klerksdorp-Wilkoppies, wat op 25 Junie 1966 gestig is, het oor die naweek van 18 en 19 Junie 2016 hul halfeeufeesviering gehou. Ds Stephan Botha het ’n gedenksteen onthul vir 50 jaar se genade wat deur die gemeente beleef is.

Met die afstigting van die gemeente vanaf Gemeente Klerksdorp-Oos was een van die groot knelpunte waar om die grens tussen die twee gemeentes te trek. ’n Besluit is aanvaar wat daarop neergekom het dat Klerksdorp-Oos uit ongeveer 693 en Klerksdorp-Wilkoppies uit ongeveer 414 lidmate sou bestaan.

Lees verder...

Nuwe Gedenkalbum

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
1987-2017

Presies 30 jaar na die vorige Gedenkalbum (1886-1986), verskyn daar binnekort weer ’n eietydse Gedenkalbum van die NHKA (1987-2017) – ook ter viering van Kerkhervorming 500 jaar.

Die projek in Konteks die afgelope vier en ’n half jaar (sedert Januarie 2012) om al die gemeentes van die Kerk in ringsverband in uithaalbylae te dokumenteer, maak dit nou moontlik om hierdie unieke historiese album saam te stel. Daar word ook ’n aantal artikels vooraf ingewerk wat hierdie album, soos die een in 1986, ’n besondere eietydse beeld van die NHKA sal laat reflekteer. Ander bylaes wat oor die afgelope aantal jare as uithaalbylae in Konteks verskyn het, soos dié oor Luther en Calvyn, die Kuratorium 100 jaar en Bybelvertaling, sal ook opgeneem word.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.