Die Hervormer

Geliefde lidmaat oorlede

Nog oorlede 1Mnr Gideon Johannes (Giel / Abé) de Beer, broer van emerituspredikant dr Paul de Beer, is Woensdagaand 18 Januarie oorlede. Hy was 79 jaar oud. Mnr De Beer het lank diens gedoen in die Kommissie van die AKV en was vroeër senior lektor in Wysbegeerte aan die Universiteit van Pretoria. Ons innige simpatie gaan aan sy vrou, Marlene, en hul familie.

Kommentaar

Indrukke van die 71ste AKV

Nederigheid, nugterheid en medemenslikheid het geseëvier tydens die 71ste AKV, ook met die besluit oor homoseksualiteit.

Die samesang tydens die oggend- en aandopenings-geleenthede onder die dawerende begeleiding van die orrel en veral die VONKK-liedere wat nou deel vorm van die NHKA se liedereskat, was hoendervleismooi.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Daar was groot vreugde toe dr Wian Kloppers die Gedenkalbum amptelik aan die Kerk oorhandig het.

Lees verder...

Ons groet ’n spesiale mens

Op 8 September 2016 kry ons die hartseer nuus dat Johan Botha in Wenen oorlede is. Skielik is die wêreld soveel armer – in terme van ’n besondere stem, wat oor byna 30 jaar internasionale operagehore bekoor het, maar veral in terme van die verlies van ’n mens wie se lewenslig helder geskyn het.

Op reis deur die lewe ondervind ’n mens verskillende verhoudings met mense. Daar is diegene met wie ons kontak het, met wie ons selfs goeie verhoudings het. Dit is die kennisse op ons lewenspad. En dan is daar die spesiale mense. Diegene wat deur hul optrede, hul opregtheid en hul opregte belangstelling ’n opmerklike verskil in jou lewe maak. Vir Johan het daar huldeblyke van regoor die wêreld ingestroom. Een opvallende opmerking in byna elkeen van hierdie huldeblyke is dat Johan se menswees tot almal gespreek het. Die opmerking dat ’n ander mens jou lewe kan verander, word meestal heeltemal te maklik gemaak, maar die feit dat dit so konsekwent in die huldeblyke aan Johan deurskemer, verseker ’n mens daarvan dat hy ’n daadwerklike verskil gemaak het.

Lees verder...

Radiostasie reik uit na bejaardes

Op Vrydag 5 Augustus het GROOTfm 90.5 sy derde verjaardag saam met die 113 bejaardes van Van Rensburg Monumenttehuis in Danville gevier met die tema Onthou om nooit te vergeet nie...

Onthou wat die Here vir ons gedoen het, onthou sy sorg, onthou sy kinders en onthou om soos die Samaritaan in Lukas 17 om te draai, terug te gaan en dankie te sê, nou terwyl jy die kans het.

Lees verder...

Wel gedaan!

Die 71ste Algemene Kerkvergadering vind plaas van Maandag 3 tot Vrydag 7 Oktober by die Universiteit van Pretoria. Die opening is Sondagaand 2 Oktober in die Aula.

Die redaksie van Die Hervormer wens die Kerk en al die afgevaardigdes sterkte toe, en die Heer se bystand wanneer belangrike besluite geneem moet word. Mag die Kerk na hierdie vergadering opnuut weet hoe om te volg in die voetspore van Christus.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.