Die Hervormer

Klerksdorp-Wilkoppies vier 50 jaar

Gemeente Klerksdorp-Wilkoppies, wat op 25 Junie 1966 gestig is, het oor die naweek van 18 en 19 Junie 2016 hul halfeeufeesviering gehou. Ds Stephan Botha het ’n gedenksteen onthul vir 50 jaar se genade wat deur die gemeente beleef is.

Met die afstigting van die gemeente vanaf Gemeente Klerksdorp-Oos was een van die groot knelpunte waar om die grens tussen die twee gemeentes te trek. ’n Besluit is aanvaar wat daarop neergekom het dat Klerksdorp-Oos uit ongeveer 693 en Klerksdorp-Wilkoppies uit ongeveer 414 lidmate sou bestaan.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Nuwe Gedenkalbum

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
1987-2017

Presies 30 jaar na die vorige Gedenkalbum (1886-1986), verskyn daar binnekort weer ’n eietydse Gedenkalbum van die NHKA (1987-2017) – ook ter viering van Kerkhervorming 500 jaar.

Die projek in Konteks die afgelope vier en ’n half jaar (sedert Januarie 2012) om al die gemeentes van die Kerk in ringsverband in uithaalbylae te dokumenteer, maak dit nou moontlik om hierdie unieke historiese album saam te stel. Daar word ook ’n aantal artikels vooraf ingewerk wat hierdie album, soos die een in 1986, ’n besondere eietydse beeld van die NHKA sal laat reflekteer. Ander bylaes wat oor die afgelope aantal jare as uithaalbylae in Konteks verskyn het, soos dié oor Luther en Calvyn, die Kuratorium 100 jaar en Bybelvertaling, sal ook opgeneem word.

Lees verder...

’n Roeping vir die lewe

Dr Barry van Wyk het ’n doktorale studie in Nuwe-Testamentiese Wetenskap aan die Noordwes-Universiteit in Potchefstroom voltooi en daarmee gedurende Mei vanjaar ’n derde doktorsgraad in teologie verwerf. Die PhD-graad is aan hom toegeken na voorlegging van ’n proefskrif getitel “Jesus Christus as kefalē en die Gees as arrabōn vir die ekklēsia: ’n eksegeties-hermeneutiese studie”. Sy promotor was prof Andries van Aarde, Hervormde Nuwe-Testamentikus aan UP (emeritus), en sy medepromotor prof Fika van Rensburg, Gereformeerde Nuwe-Testamentikus van Potchefstroom.

Dr Van Wyk het reeds in 1990 en weer in 2004 doktorale studies in Kerkreg voltooi.  Voorafgaande aan sy eerste graad, het hy ook ’n jaar lank navorsing in Utrecht in Nederland gedoen.

Lees verder...

7de ADV ’n groot sukses

Die 7de Algemene Diakensvergadering is van 19 tot 23 April vanjaar aangebied, met die tema Christelike barmhartigheid in ons Suid-Afrikaanse konteks. Die aanbiedings in simposiumvorm het al die diensvelde van die ADV betrek.

Die mense wat die verskillende sessies van die simposium bygewoon het, is almal geraak deur die tema van trauma en die sessies waar hulle baie kon leer en bewus kon raak van ander mense se nood, en dat ons elkeen deel kan wees van die antwoord. Die sessies was interessant, leersaam, inspirerend, hartseer, hoopvol en het op elkeen wat dit bygewoon het, ’n indruk gemaak.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.