Die Hervormer

Radiostasie reik uit na bejaardes

Op Vrydag 5 Augustus het GROOTfm 90.5 sy derde verjaardag saam met die 113 bejaardes van Van Rensburg Monumenttehuis in Danville gevier met die tema Onthou om nooit te vergeet nie...

Onthou wat die Here vir ons gedoen het, onthou sy sorg, onthou sy kinders en onthou om soos die Samaritaan in Lukas 17 om te draai, terug te gaan en dankie te sê, nou terwyl jy die kans het.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Wel gedaan!

Die 71ste Algemene Kerkvergadering vind plaas van Maandag 3 tot Vrydag 7 Oktober by die Universiteit van Pretoria. Die opening is Sondagaand 2 Oktober in die Aula.

Die redaksie van Die Hervormer wens die Kerk en al die afgevaardigdes sterkte toe, en die Heer se bystand wanneer belangrike besluite geneem moet word. Mag die Kerk na hierdie vergadering opnuut weet hoe om te volg in die voetspore van Christus.

Lees verder...

Bothaville vier 80 jaar

Gemeente Bothaville (stigtingsdatum 23 Mei 1936) het hul 80ste verjaardag die naweek van 17 Junie 2016 gevier.

Vrydag 17 Junie het Frank Opperman Die Klaagliedere van ds Tienie Benade in die kerksaal opgevoer, en Sondag 19 Junie is ’n spesiale erediens deur dr Carel Botma gelei. Na die diens het lidmate en besoekers gesellig saam verkeer in die kerksaal.

Lees verder...

Werkloosheid, droogte en geloof

Geagte Redakteur

Die Kerkraad van Gemeente Sabie neem kennis van die inhoud van die omsendskrywe van 2 Junie 2016 oor werkloosheid, droogte en geloof en wil u verseker dat ons gemeente baie bewus is van die omstandighede in die land. Elke lidmaat het familie en vriende wat direk geraak word deur hierdie gebeure. Ons harte gaan uit na hulle en ons dra hulle almal op aan ons Hemelse Vader. Ons glo dat Hy ook in sy groot genade en liefde uitkoms sal skenk op sy tyd.

Groete in Christus.

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.