Die Hervormer

Die Moderamen vergader

Op Donderdag 9 en Vrydag 10 Februarie het die Moderamen by die Sinodale Dienssentrum vergader.

Op die foto is dit duidelik dat alles darem nie net met stroewe erns gepaardgaan nie! Van links na regs is ds Colin Hertzog (visevoorsitter), dr André Ungerer (voorsitter), ds Willem Kok (skriba) en ds Hannes van der Merwe (viseskriba).

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Die groot trek begin

Die groot trek van die Sinodale Dienssentrum het begin!

Op Dinsdag 14 Februarie is die Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys (TOIBO) se meubels van die noordelike vleuel van die Dirk van der Hoffgebou gelaai en na hul nuwe kantoor by die Gereformeerde Kerk in Hatfield geneem. Mev Arina Jooste, TOIBO se uitvoerende beampte, het vroeg reeds planne gemaak en met kerklike vennote onderhandel oor moontlike akkommodasie.

Lees verder...

Emerituspredikant ds WJ (Willie) Herbst oorlede

Emerituspredikant ds WJ (Willie) Herbst is Saterdagaand 11 Februarie in die ouderdom van 73 jaar oorlede.

Die troosdiens het op Saterdag 18 Februarie vanuit Emily Hobhouse Monumenttehuis plaasgevind en is gelei deur ds Johan du Toit (em). Ons innige simpatie gaan aan ds Herbst se familie.

Ds Herbst is in Januarie 1980 georden en het gemeentes Primrose-Oos, Laeveld, Noord- westelike Pretoria en Laer Suidkus bedien. Hy het in 1992 siekte-emeritaat aanvaar en in 2008 emeritaat. Ds Herbst was ’n meelewende inwoner van Emily Hobhouse, en het gereeld artikels vir die kerklike tydskrifte geskryf en besoeke gebring aan die personeel van die Sinodale Dienssentrum.

Kommentaar

Drie nuwe predikante verwelkom

Op Donderdagaand 1 Desember 2016 is drie teologie-studente wat hul studies suksesvol voltooi het, tot die evangeliebediening toegelaat.

LegitimasieHulle is MA (Michael) Müller, M (Markus) Pretorius en EN (Nastasia) Vosloo. Die erediens tydens die plegtigheid in die kerkgebou van Gemeente Pretoria is gelei deur dr André Ungerer, en die dekaan, prof Johan Buitendag, het die akademiese toekennings behartig.

Prop Vosloo het dadelik ’n beroep ontvang na Kempten (deeltyds). Sy het die beroep aanvaar en is Sondag 4 Desember georden. Haar oupa is baie siek en sy groot wens was om sy kleindogter te sien predikant word.

Intussen het prop Müller ’n beroep na Klerksdorp-Wilkoppies aanvaar, en prop Pretorius ’n beroep na Eendracht. Ds Pretorius is op 15 Januarie in sy gemeente bevestig en georden, en ds Müller op 5 Februarie. 

Kommentaar

 

Vier predikante oorlede

Di Oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer saamgestel is, is vier predikante van die Hervormde Kerk oorlede.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.