Die Hervormer

Nuwe kategeseboeke binnekort beskikbaar

Met die terpersegaan van hierdie uitgawe van Die Hervormer was SENTIK se personeel druk besig om die nuwe kategesehandleidings vir die belydenisgroep (graad 11) vir die drukker gereed te maak.

Die titel van hierdie groep se handleidings is Die Here gaan saam met my. Die doelwit is om die jongmense te begelei om as belydende lidmate van die Kerk te funksioneer. Hulle moet die verband tussen doop en belydenis van geloof verstaan, en weet dat hul belydenisjaar ’n belangrike voortsettingspunt is vir die res van hul lewe op hul geloofspad.

Die nuwe boeke sal aan die begin van Januarie 2018 beskikbaar wees.


Uittog en aankoms van die Sinodale Dienssentrum

Om te trek, is een van die stresvolste dinge wat ’n mens kan aanpak – vra maar vir enigeen wat dit onlangs moes doen. As dit dan moeilik is om te trek uit die huis waar jou gesin vir 20 of 30 jaar gewoon het, kan jy jou indink hoe moeilik dit is om te trek uit die Dirk van der Hoffgebou wat vir feitlik 60 jaar die tuiste van die Hervormde Kerk se Sinodale Dienssentrum was!

Maar, net soos ’n tipiese familiewoning, het die Dirk van der Hoffgebou na ses dekades enersyds gely onder die leënessindroom en andersyds soos ’n ou huis al meer duur instandhouding geverg. Die gehoorsaal wat eens op ’n tyd een van die bestes in die stad was, kon weens ’n gebrek aan parkeerplek glad nie meer gebruik word nie. ’n Groot deel van die ruimtes is nie meer ekonomies benut nie. Die hysbak het gedurig probleme gegee en sou ’n fortuin kos om te vervang. Onderhoud aan die pype en elektrisiteitstelsel, waterdigting en verfwerk het net meer en meer geword. Jacob Maréstraat het Jeff Masemolastraat geword, en die getoet en geraas van taxi’s en die toyi-toyi van optoggangers in die middestad het ’n beproewing geword. Dit was tyd om ’n nuwe, gepaste tuiste vir ons Kerk se sinodale aktiwiteite te kry.

Read more ...

Antieke tale, Bybelvertalings en die Reformasie

Wanneer jy as teologiestudent aan die Universiteit van Pretoria begin, begin jy ook as student van die antieke tale: Grieks en Hebreeus. Ongeag die groot verskille tussen dié twee tale, is daar een beginsel wat vir albei modules geld: As jy hierdie module wil baasraak, het jy ’n minimum van drie ure per dag nodig net vir voorbereiding en bemeestering.

Dit lei gewoonlik vinnig daartoe dat die student iewers in sy of haar studies sal vra: Waarom bemoei ons onsself nog met hierdie tale? ’n Kort kykie na die geskiedenis van Bybelvertalings en die nalatenskap van die Reformasie kan ons help om hierdie vraag te beantwoord en ook te verstaan waarom ons steeds nuwe Bybelvertalings nodig het.

Read more ...

Indrukke van die Algemene Vergadering

Die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke se sewejaarlikse vergadering het van 29 Junie tot 7 Julie 2017 in Leipzig plaasgevind. Dit was die Hervormde Kerk se eerste bywoning van die Algemene Vergadering sedert ons hertoelating tot die WGGK in 2014. Die foto’s gee ’n idee van die afgevaardigdes se ervarings in Duitsland.

Read more ...