Die Hervormer

Wysigings aan Predikante Aftreefonds

Vanaf 1 Maart 2019 sal al ons predikante lede van ’n vastebydrae-pensioenfonds wees.

Die bestuursraad van die NHKA Predikante Aftreefonds het tydens die vergadering van 14 Februarie ’n groot mylpaal bereik. Nadat daar reeds sedert 2013 verskeie besluite geneem is op bestuursraadvergaderings, Algemene Kerkvergaderings en ledevergaderings van die Fonds is die amptelike omskakeling, van die vastevoordeelfonds na ’n vastebydraefonds, op aanbevelings van die aktuaris goedgekeur.

Read more ...

Die Springmielie-effek

Pop, pop, pop eggo en vermenigvuldig die bekende klank van springmielies in die kastrol voor die 20:00 M-Net-film. Dadelik vat die klanke, geluide en reuke my terug na stowwerige herinnerings. Die ou kastrol van my ma wat nét vir dié doel gebruik is...

Ek sien nog hoe spring en pop die mielies onder die glasdeksel, en ek onthou die gevoelens van afwagting en verrassing as die mielies onwillekeurig sonder patroon en ritme plof en spring. Dis asof die eerste mielie se pop die ander net motiveer of aansteek sodat die kanon van pop-geluide stadig die ou bekende aroma in die lug kan aankondig.

Read more ...

Twee predikante oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer saamgestel is, is twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Read more ...

Met die oog op bedieningsvreugde

Die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB) in samewerking met die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering is besig om ’n mentorprogram in die Kerk te vestig.

In die Bybel het ons verskeie voorbeelde van mentorskap. Ons lees in Handelinge 11: 25 ev van die besondere verhouding wat tussen Barnabas en Paulus bestaan het. Hulle het ’n hele jaar lank saam in die gemeente in Antiogië gewerk en baie mense onderrig. Paulus was ook ’n mentor vir jong dominees soos Timoteus en Titus. Tussen hulle het ’n besondere verhouding bestaan. Paulus noem Timoteus sy geliefde seun en Titus sy eie kind in die geloof. So is daar nog die voorbeelde van Filemon en Onesimus, Debora en Barak, en baie ander. 

Read more ...