Die Hervormer

Wegbreek vir predikante

Vanuit ’n lank vergete leesprogram onthou ek die vraag Wie troos die trooster?

Die vraag is gevra na aanleiding van predikante wat dikwels ’n skouer moet bied vir mense wat steun nodig het en ’n antwoord moet formuleer vir diegene wat moedeloos en sonder antwoorde op hul lewenskrisisse is. Predikante word byna daagliks met ander mense se hartseer en probleme gekonfronteer. Tog het hulle selde en in sommige gevalle nooit die geleentheid om hul eie spanning en seer te ontlaai nie.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Die Komitee vir Gemeentelike Dienswerk wat in opdrag van die Kommissie van die AKV werk, het dit goed gedink om weer ’n wegbreekgeleentheid vir predikante te reël. Die gedagte is nie om verdere druk, spanning of skuldgevoelens by predikante wakker te maak met ’n strawwe program of ingewikkelde lesings nie. Ons doel is om ’n forum te skep waar predikante individueel of in gesprek met kollegas kan ontlaai. Die plek waar dit plaasvind, is ook by uitstek geskik om jou eie geloof te herevalueer of te herontdek.

Die wegbreek of retreat vind van 9 tot 12 Oktober by Origins naby Krugersdorp plaas. Die koste is slegs R1 000 per persoon. Kerkrade en ringe word versoek om predikante wat dit graag wil bywoon, te subsidieer of te borg.

Daar sal ook VBO-punte toegeken word vir die bywoning hiervan. Die verblyf is sodanig dat slegs 30 persone gehuisves kan word. Dit is dus belangrik om so spoedig moontlik plek te bespreek by davidbarnard@mweb.co.za of 083 441 1789.

Ds David Barnard


Kommentaar

Predikant betrokke by NG Seminarium

Dr Johan Nel, wat in ’n deelsorgbedieningsruimte in Gemeente Bloemfontein-Wes werksaam is, is nou ook op verskeie ander terreine betrokke.

Dr Nel is reeds geruime tyd by die Universiteit van die Vrystaat as senior lektor verantwoordelik vir die opleiding van Magisterstudente in Pastorale Terapie. Hy is onlangs ook deur die Kuratorium van die NG Kerk in die Vrystaat aangestel as bestuurder van die nuut gestigte Seminarium. Die Seminarium dien as skakel tussen die Kuratorium van die NG Kerk en die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Die Seminarium het aan die begin van 2017 tot stand gekom.


Kommentaar

UP verbeter rangposisie oor vakgebiede

Die Universiteit van Pretoria beklee nou ’n posisie in 16 vakkategorieë in die QS World University Rankings by Subject, wat vroeg in Maart bekend gemaak is. In ses van hierdie kategorieë het UP nou vir die eerste keer ’n posisie gekry.

Die QS World University Rankings gradeer die voorste tersiêre instellings wêreldwyd in 46 vakke, waardeur die kwaliteit van universiteite met dié van hul eweknieë vergelyk kan word en terreine uitgelig word waar universiteite bepaalde sterk punte het. Die nuwe kategorieë waarin UP posisies gekry het, is Chemiese Ingenieurswese, Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese, Meganiese, Lugvaartkundige en Vervaardigingsingenieurswese, Teologie, Godgeleerdheid en Godsdiensstudies (boonste 100), Argitektuur/Bou-omgewing (boonste 200), en Argeologie (boonste 200).

Lees verder...

Laat die Koning inkom

Die liturgie van die feesdiens met die opening van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit vir Godsdiens en Religie was ’n besondere geleentheid vir deelname. Prof Elsabé Kloppers vertel meer.

In November verlede jaar het prof Cas Wepener my gevra om betrokke te wees by die beplanning van die liturgie en as medeliturg op te tree, veral met die oog op die liedere en musiek in die erediens. Dat die beplanning so lank voor die tyd begin het, dui op die moeite wat die samestelling van so ’n liturgie verg! Sy raamwerk het bestaan uit die vier hoofdele van die erediens, met die tekste vir die oproep tot aanbidding, ’n geloofbelydenis (wat hy self geskryf het) en die wegsending reeds ingevul – ook my invulling van die Onse Vader, wat in 2015 by die groot internasionale konferensie in Praktiese Teologie in al die eredienste geklink het. Dit is die gebed in die taal van elkeen wat teenwoordig is, sáám gesê, omraam en afgewissel met die sing van Mayenziwe, ’n bede uit die Onse Vader in Xhosa.

Lees verder...

Ons kyk vorentoe én agtertoe

Die prediking van dr Tanya van Wyk tydens die opening van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit vir Godsdiens en Religie was in geheel ’n teologiese refleksie op gasvryheid, grense (hekke) en inklusiwiteit. Dr Van Wyk verduidelik.

Die kerngedagte van die preek is deur die tema en die teksvers verwoord: En die ysterhekke het vanself oopgegaan (Hand 12: 10). Dit is ’n verwysing na die mensgemaakte struikelblokke, in die vorm van hekke, wat op Petrus se pad was om die evangelie te verkondig – ’n pad wat hy saam met ander apostels geloop het en wat van Jerusalem tot Rome gestrek het.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.