Die Hervormer

Zuurfontein word 75

Gemeente Zuurfontein het op 16 November 2014 haar 75ste verjaardag gevier. Ds Etienne Fourie (ring van Zuurfontein) het haar die hupse ouma genoem. Uit haar is twee kinders gebore, Kempten en Kempton Park-Oos. Kempten het weer gesorg vir ’n kleinkind, Makarios.

Dit was ’n dag van feesvier en dankbaarheid. Dr Wim Dreyer (Kommissie van die AKV) het daarop gewys dat ouma Zuurfontein in moeilike tye gebore is. Vier jongmense was bevoorreg om op hierdie spesiale dag hul geloof te bely en met ’n Loopnagmaal te vier. Daarna is gekuier rondom ’n ete soos net Hervormers kan.

Read more ...

Geseënde egpaar

’n Pragtige deel is vir my afgemeet... (Psalm 16: 6)
Ds Dirk (DJAG) en Annatjie du Toit van Alberton was op 13 Desember 63 jaar getroud.

Read more ...

Predikante trek saam in Pretoria

Die opening van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK), die Inligtings- en Besprekingsvergadering en die Predikante-vergadering word vanjaar gekombineer.

Die oggend van Woensdag 18 Februarie vind die opening van die HTK plaas, en die middag  die Inligtings- en Besprekingsvergadering met die Kommissie van die AKV. Die aand woon die afgevaardigdes die vertoning Die klaagliedere van ds Tienie Benadé deur Frank Opperman by. Hierdie opvoering sluit aan by die fokus op die welstand van predikante.

Read more ...

Gemeente Middelburg 150 jaar oud

150 jaar gelede, voor die totstandkoming van kerklike argiewe, ringskommissies wat opsig hou oor gemeentelike rekords en ander fyner prosedures om geskiedskrywing maklik te maak, het Gemeente Middelburg ontstaan, of oorgebly, of voortgegaan soos vroeër.

Jare al word Gemeente Middelburg se ontstaansdatum in die Kerk aangedui as 1 April 1864. Daar is egter geen beskikbare rekords wat hierdie datum net so bekragtig nie.  Daar is wel heelwat bronne wat op hierdie tydvak dui as die begin van wat ons vandag ken as Gemeente Middelburg.

Read more ...