Die Hervormer

'n Unieke kerkgebou in Rustenburg-Suid

Gemeente Rustenburg-Suid het tot stand gekom toe op 25 Mei 1957 van Gemeente Rustenburg (Moedergemeente) afgestig is. Die unieke katedraalstyl-kerkgebou is egter eers in Februarie 1965 afgehandel. Die gebou is dus vanjaar 50 jaar oud.

Die unieke katedraalstyl-kerkgebou is ontwerp deur mnr Jode Cuff van die argiteksfirma Neethling en Bosman. Anders as by die meeste ander geboue van die Hervormde Kerk, is in dié gebou vrylik van simboliek gebruik gemaak. Die gebou van bo-af gesien is in die vorm van ’n kruis. Daar is ook ’n houtkruis bo die kansel aangebring – so ver bekend die eerste geval waar ’n kruis in een van die susterskerke aangebring is. Die doopvont se deksel het ’n geelkoper duif op, wat ook uniek in die Hervormde Kerk is.

Read more ...

Nuwe proponente verwelkom

Op Donderdag 4 Desember 2014 is 11 finalejaar teologiestudente tot die evangeliebediening toegelaat.

Hulle is Dolf Bester, Lilian Erasmus, Leon Geel, Joleen Joubert, Elmien Knoetze, Henk Labuschagne, Retha Lombard, Carli Smith, Kristy van der Merwe, Marsulizé van Niekerk en Robert van Niekerk.

Read more ...

Predikant oorlede

Ds RJ (Roelf) Coertze is op Sondag 4 Januarie vanjaar oorlede. Hy was 69 jaar oud.

Ds Coertze is op 23 Januarie 1977 georden, en het gedien in gemeentes Eikenhof (vanaf 1977), Oos-Londen (1980), Philadelphia (1981), Pretoria-Wes (1983), Wonderboom (1985) en Montana (1996). Van 1986 tot 1996 was hy direkteur van die Ondersteuningsraad, waar hy onder meer uitmuntende huweliksberading gedoen het. Hy het in 2010 geëmeriteer.

Read more ...

Zuurfontein word 75

Gemeente Zuurfontein het op 16 November 2014 haar 75ste verjaardag gevier. Ds Etienne Fourie (ring van Zuurfontein) het haar die hupse ouma genoem. Uit haar is twee kinders gebore, Kempten en Kempton Park-Oos. Kempten het weer gesorg vir ’n kleinkind, Makarios.

Dit was ’n dag van feesvier en dankbaarheid. Dr Wim Dreyer (Kommissie van die AKV) het daarop gewys dat ouma Zuurfontein in moeilike tye gebore is. Vier jongmense was bevoorreg om op hierdie spesiale dag hul geloof te bely en met ’n Loopnagmaal te vier. Daarna is gekuier rondom ’n ete soos net Hervormers kan.

Read more ...

Geseënde egpaar

’n Pragtige deel is vir my afgemeet... (Psalm 16: 6)
Ds Dirk (DJAG) en Annatjie du Toit van Alberton was op 13 Desember 63 jaar getroud.

Read more ...