Die Hervormer

Predikantsvrou oorlede

Mev Lucia van den Berg, weduwee van wyle ds CL (Mossie) van den Berg, is Sondagaand 28 Junie oorlede. Sy was 85 jaar oud.

Mev Van den Berg is ’n skoonsuster van dr Daan van Wyk (sr), ma van voormalige predikant Van Rooy van den Berg, skoonma van voormalige predikant dr Dappie Prinsloo, en ouma van ds Aniena Prinsloo. Die begrafnisdiens op Vrydag 3 Julie vanuit van Gemeente Pretoria-Oos is gelei deur dr Daan van Wyk (sr). 

Read more ...

Drie predikante oorlede

Na die afsterwe van emerituspredikant ds FGJ (Kalfie) Loots op 16 Mei, het die Hervormde Kerk kort na mekaar nog drie emerituspredikante aan die dood afgestaan.

Read more ...

Beroepe aanvaar (Julie 2015)

Lulani van der Merwe

Prop L (Lulani) van der Merwe

(beroepafwagtend)

na Vanderbijlpark-Suid

(besondere opdrag)

Tiaan Loedolff

Ds CAA (Tiaan) Loedolff

(beroepafwagtend)

na Vaalwater (deeltyds)

Robert van Niekerk

Prop JR (Robert) van Niekerk

(beroepafwagtend)

na Hartebeeshoek

(besondere opdrag)

Read more ...

Brokkies

Lees ook brokkies oor die volgende:

  • Massabyeenkoms 2015
  • Bewaring van inligting
  • Bybelvasvra 2015
  • Tweedagwerkwinkel oor media

Read more ...

Uitmuntende diens oor 72 jaar

Op Sondag 17 Mei vanjaar het die Kerk saam met ds Willie en mev June Roos in Gemeente Pretoria-Noord hul dankbaarheid teenoor God betuig vir ’n geseënde en kosbare lewe.

Ds WJ (Willie) Roos is op 25 Februarie 1943 georden en is dus reeds meer as 72 jaar predikant van die Kerk. Dit verteenwoordig ’n merkwaardige mylpaal. Ds Roos het in ’n onlangse gesprek genoem dat van die groot hoogtepunte in sy bedieningstyd die oprigting van ’n kerkgebou in Ermelo en die bou van ’n saal in Pretoria-Noord was. Dit is egter oor sy gemeentewerk dat hy die dankbaarste is. Hy het gedien in gemeentes Noordwestelike Pretoria, Johannesburg, Ermelo, en van 1955 tot met sy emeritaat in 1985 in Pretoria-Noord.

Read more ...