Die Hervormer

Predikanteweduwee oorlede

Mev Lenie van Wyk, weduwee van ds PARC van Wyk wat in Desember 2011 oorlede is, is Woensdagaand 16 September in die ouderdom van 95 jaar oorlede.

Mev Van Wyk was siek en opgeneem in die hospitaal. Die begrafnis het op Woensdag 23 September vanuit die NG Kerk, Krokodilrivier, Brits plaasgevind. Ons bid die familie die Heer se troos toe in hierdie hartseer tyd.

Beroepe aanvaar – November 2015

Dr BJ (Barry) van Wyk van Waterberg (deeltyds) na Zoutpansberg (deeltyds)

Prop IM (Retha) Lombard (nou Losper) (beroepafwagtend) na Ogies (deeltyds)

Ds OJ (Ockie) van Schalkwyk (studerend) na Witbank-Noord (deeltyds)

Ds HN (Hein) Kloppers van Koster (deeltyds) ook na Noordrand (deeltyds) – dus nou by albei gemeentes

Read more ...

Predikant skielik oorlede

Ds JJ (Johannes) Barnard (preekvergun-ning) is op Vrydag 4 September oorlede. Hy was 53 jaar oud.

Ds Barnard het vir jare geworstel met ’n ernstige lewerkwaal en sou binnekort ’n leweroorplanting moes ondergaan. Na ’n val het hy breinbloeding opgedoen en is grootliks as gevolg daarvan oorlede. Ds Barnard is die jonger broer van vroeëre predikante van die Kerk, Adam en Willem. Ds Barnard is op 16 Maart 1989 gelegitimeer en op 14 Mei 1989 georden. Hy het dikwels in Gemeente Buffelspoort gepreek en het daar gehelp met die bediening.

Die begrafnis het op Maandag 14 September plaasgevind vanuit Gemeente Buffelspoort en ds Barnard se broer Adam het die diens gelei. Ons bid mev Jentina Barnard, hul drie kinders en die familie die Here se troos en krag toe in hierdie moeilike tyd.

Predikantsvrou mev Tienie Engelbrecht oorlede

Mev Tienie Engelbrecht, weduwee van ds FJ (Frik) Engelbrecht wat op 8 Junie vanjaar oorlede is, is Saterdag 5 September op haar 85ste verjaardag oorlede.

Die Engelbrecht-egpaar is die grootouers van Willemien Dreyer, predikantsvrou van Gemeente Barberton.

Die dankdiens het op Vrydag 11 September plaasgevind vanuit die kerkgebou van Gemeente Vanderbijlpark-Suid en is gelei deur ds Nico Brayshaw. Ons innige simpatie gaan aan die familie.

Suid-Afrikaner presteer in die buiteland

Die Wildlife Conservation Film Festival het in New York aangekondig dat die Oostenrykse film Horn die toekenning vir die beste bewaringsfilm van 2015 ontvang het. Die film is geregisseer deur ’n Suid-Afrikaner.

Dr Reina-Marie Loader is gebore in Suid-Afrika en opgelei in Oostenryk en Engeland. Sy bedryf haar maatskappy Cinéma Humain in Wenen. Sy het reeds verskeie pryse gewen in die VSA, Brittanje en Suid-Afrika. Haar films fokus op menseregte en bewaringskwessies, en op die mate waarin dié sake verweef is.

Read more ...