Die Hervormer

Is ek regtig getroud?

Daar kom toenemend versoeke vir afskrifte van huweliksregisters en/of bewyse dat huwelike bevestig is by die argivaris uit. In die meeste gevalle kon die betrokke lidmate nie gehelp word nie.

Sommige huwelike is skynbaar nie deur die betrokke huweliksbevestigers by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer nie. Voorts het huweliksbevestigers in sekere gevalle nagelaat om afskrifte van huweliksregisters te maak en te bewaar. In gevalle waar daar versuime by die Departement van Binnelandse Sake was, kon die betrokke lidmate dus nie duplikate van die register verkry nie. Dit veroorsaak groot frustrasie by alle betrokke amptenare en lidmate wat in die huwelik bevestig is.

Read more ...

Waarom bewaar?

Op Donderdag 29 Oktober het die kongres van die Kerkhistoriese Genootskap plaasgevind, met die tema Die bewaring van kerkgeboue, gemeenteterreine en argiewe.

Read more ...

Bybelvasvra bring gemeentes byeen

Die Konteks Landwye Bybelvasvra is ’n projek wat aanvanklik deur die Raad vir Jeugwerk in die 1960’s begin is. Dit was eers net beperk tot die vier ringe in Pretoria, maar het sedertdien gegroei om gemeentes van regoor die land te betrek.

50 spanne wat 26 gemeentes verteenwoordig, het die naweek van 9 tot 11 Oktober by Kwaggasrus buite Brits saamgetrek om aan die finaal van die Landwye Bybelvasvra deel te neem. Bykans die helfte van die deelnemers het gekamp, terwyl ander vroeg Saterdagoggend moes opstaan om betyds vir registrasie om 09:00 te wees.

Read more ...

Dr Hennie van Deventer oorlede

Emerituspredikant dr Hennie van Deventer is die nag van 6/7 Oktober oorlede. Hy was 71 jaar oud.

Dr Hennie het die afgelope paar jaar ernstige gesondheidsprobleme ondervind, maar was steeds baie aktief in die Kerk, onder meer in die Aksiegroep vir Bejaardes. Hy is in 1971 gelegitimeer en op 16 Januarie 1972 georden in Gemeente Krugersdorp-Wes. Later het hy ook die gemeentes Witbank (1974), Zuurfontein (1982) en Pretoria-Oos (1990) bedien. Hy het in Oktober 2008 geëmeriteer.

Die troosdiens is Maandag 12 Oktober vanuit Gemeente Pretoria-Oos gelei deur dr Van Deventer se jarelange vriend dr Frans Boshoff. Ons innige simpatie gaan aan mev Magda van Deventer en hul familie.

Op die foto is dr Hennie en Magda saam by ’n kerklike vergadering.