Die Hervormer

Hoe antwoord die Kerk op jongmense se vrae?

Wat daarvan as die Kerk baie antwoorde het, maar die antwoorde is irrelevant vir die vrae wat jongmense vra? Baie tyd en energie word in vergaderings en debatte verkwis op agendapunte en inhoude wat min of geen bydrae lewer tot die leefwêreld en vrae van vandag se jongmense.

Ons is almal bewus daarvan dat ons leef in ’n era van diversiteit en voortdurende verandering. Almal leef met inligting en opsies wat elke dag oop en beskikbaar is. Tog bly almal soekend en honger, met talle vrae wat beantwoord moet word.

Read more ...

’n Nuwe tydvak vir Gemeente Van der Hoff

In die 1970’s vra Gemeente Van der Hoff advies van die Raad van Finansies oor die verkoop van 3 hektaar grond agter die kerkgebou. Die rede: Hulle voel die R1 000 grondbelasting wat hulle per jaar op die grond betaal, is te veel. Die Raad adviseer hulle om binne die eiendomsmark van die tyd en met die oog op toekomstige dorpsontwikkeling die belasting te betaal en nie die grond te verkoop nie.

Die gemeente het die advies aanvaar, en in 2009 blyk dit dat die wyse raad uit die verlede vir die gemeente tot groot voordeel sou wees. Eredienste het ’n uitdaging geword; oorkant die kerk is besighede oop op Sondae. Met die lawaai vanaf die taxi-staanplek en die geraas van elke groot vragmotor of motorfiets wat in die hoofpad voor die kerk verbyry, word predikante dikwels tydens preke gedwing om stil te bly tot die geraas verby is.

Read more ...

Predikantsvrou oorlede

Mev Lucia van den Berg, weduwee van wyle ds CL (Mossie) van den Berg, is Sondagaand 28 Junie oorlede. Sy was 85 jaar oud.

Mev Van den Berg is ’n skoonsuster van dr Daan van Wyk (sr), ma van voormalige predikant Van Rooy van den Berg, skoonma van voormalige predikant dr Dappie Prinsloo, en ouma van ds Aniena Prinsloo. Die begrafnisdiens op Vrydag 3 Julie vanuit van Gemeente Pretoria-Oos is gelei deur dr Daan van Wyk (sr). 

Read more ...

Drie predikante oorlede

Na die afsterwe van emerituspredikant ds FGJ (Kalfie) Loots op 16 Mei, het die Hervormde Kerk kort na mekaar nog drie emerituspredikante aan die dood afgestaan.

Read more ...

Beroepe aanvaar (Julie 2015)

Lulani van der Merwe

Prop L (Lulani) van der Merwe

(beroepafwagtend)

na Vanderbijlpark-Suid

(besondere opdrag)

Tiaan Loedolff

Ds CAA (Tiaan) Loedolff

(beroepafwagtend)

na Vaalwater (deeltyds)

Robert van Niekerk

Prop JR (Robert) van Niekerk

(beroepafwagtend)

na Hartebeeshoek

(besondere opdrag)

Read more ...