Die Hervormer

’n Kille afdraand – of ’n opwindende nuwe fase?

Hoe het dit skielik laat geword?

Die oggend was so lank en stil,

die middag ruim en warm en gul.

Die afdraand van die dag is kil.

Hoe het dit skielik laat geword?

(Olga Kirsch)

Emeritaat, aftrede, afskaling – is dit noodwendig ’n kille afdraand, of lui dit ’n opwindende nuwe avontuur in?

Read more ...

Marginalia by die teologie van Natie van Wyk

By die emeritaat van ’n gewaardeerde kollega soos Natie van Wyk, is dit gepas om ’n paar kantaantekeninge (marginalia) ten opsigte van sy teologiese bydrae te maak.

Ignatius William Charles van Wyk is op 28 September 1953 in Johannesburg gebore. Hy is getroud met prof Neltjie van Wyk, verbonde aan die Mediese Fakulteit (Universiteit van Pretoria). Van 1981 tot 1984 studeer hy onder Gerhard Sauter in Bonn, Eberhard Jüngel in Tübingen en Berthold Klappert in Wuppertal. In 1987 promoveer hy met’n proefskrif met die titel Das Theodizeeproblem als Orienterungspunkt der kirchenpolitischen und theologische Streitfragen: Eine Auseinandersetzung mit Jürgen Moltmann.

Read more ...

HTK amptelik geopen

Die opening van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) het plaasgevind op Woensdag 20 Februarie by Gemeente Philadelphia.

In die lig van die 72ste Algemene Kerkvergadering later vanjaar was daar nie ’n Predikantevergadering of Inligtings- en Besprekingsvergadering na afloop van die HTK-opening nie.

Read more ...

Konteks 1990-2019 – stemme uit die Kerk

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

“Dit is met hartseer maar ook begrip dat ek kennis geneem het van die sluiting van Konteks. Die skrif is eintlik al lankal vir alle gedrukte media, veral glanstydskrifte, aan die muur. Elektronika het die wêreld op sy kop gekeer. Dink maar net aan Naspers wat al sy koerante en tydskrifte gedigitaliseer het en dit as ’n pakket teen ’n lae inskrywingsfooi bemark. So die sluiting van Konteks is eintlik maar net die logiese uitvloei van die tyd wat ons ingehaal het.

Read more ...

Bediening deur die Bybelgenootskap

Die Bybelgenootskap is deel van die Kerk. Dit is een van die Kerk se vennote in die uitvoering van Jesus Christus se groot opdrag aan ons om mense van alle nasies sy dissipels te maak. Net soos met die res van die Kerk se werk, maak die Here ook in hierdie geval van mense gebruik.

Read more ...