Die Hervormer

Bediening deur die Bybelgenootskap

Die Bybelgenootskap is deel van die Kerk. Dit is een van die Kerk se vennote in die uitvoering van Jesus Christus se groot opdrag aan ons om mense van alle nasies sy dissipels te maak. Net soos met die res van die Kerk se werk, maak die Here ook in hierdie geval van mense gebruik.

Read more ...

Wysigings aan Predikante Aftreefonds

Vanaf 1 Maart 2019 sal al ons predikante lede van ’n vastebydrae-pensioenfonds wees.

Die bestuursraad van die NHKA Predikante Aftreefonds het tydens die vergadering van 14 Februarie ’n groot mylpaal bereik. Nadat daar reeds sedert 2013 verskeie besluite geneem is op bestuursraadvergaderings, Algemene Kerkvergaderings en ledevergaderings van die Fonds is die amptelike omskakeling, van die vastevoordeelfonds na ’n vastebydraefonds, op aanbevelings van die aktuaris goedgekeur.

Read more ...

Die Springmielie-effek

Pop, pop, pop eggo en vermenigvuldig die bekende klank van springmielies in die kastrol voor die 20:00 M-Net-film. Dadelik vat die klanke, geluide en reuke my terug na stowwerige herinnerings. Die ou kastrol van my ma wat nét vir dié doel gebruik is...

Ek sien nog hoe spring en pop die mielies onder die glasdeksel, en ek onthou die gevoelens van afwagting en verrassing as die mielies onwillekeurig sonder patroon en ritme plof en spring. Dis asof die eerste mielie se pop die ander net motiveer of aansteek sodat die kanon van pop-geluide stadig die ou bekende aroma in die lug kan aankondig.

Read more ...

Twee predikante oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer saamgestel is, is twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Read more ...