Die Hervormer

HTK amptelik geopen

Die opening van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) het plaasgevind op Woensdag 20 Februarie by Gemeente Philadelphia.

In die lig van die 72ste Algemene Kerkvergadering later vanjaar was daar nie ’n Predikantevergadering of Inligtings- en Besprekingsvergadering na afloop van die HTK-opening nie.

Die erediens tydens die opening is gelei deur dr Tanya van Wyk. ’n Verkorte weergawe van haar preek verskyn op bladsy 6 van hierdie uitgawe.

Na ’n verwelkoming deur dr André Ungerer, hoof van die HTK, het dr Wim Dreyer ’n voordrag gelewer oor die Marginalia by die teologie van prof Natie van Wyk. Prof Van Wyk het repliek daarop gelewer, en ’n HTS-huldigingsbundel wat aan prof Van Wyk opgedra is, is aan hom oorhandig.