Die Hervormer

Bediening deur die Bybelgenootskap

Die Bybelgenootskap is deel van die Kerk. Dit is een van die Kerk se vennote in die uitvoering van Jesus Christus se groot opdrag aan ons om mense van alle nasies sy dissipels te maak. Net soos met die res van die Kerk se werk, maak die Here ook in hierdie geval van mense gebruik.

So byvoorbeeld was ds Wilhelm Steyn een van die Kerk se sekretarisse in kerkverband by die Bybelgenootskap van 1983 tot 2008. Dr Kálmán Papp het een van die poste as die Kerk se voltydse organiserende sekretaris by die Bybelgenootskap beklee sedert 2008 tot en met 2017. Gedurende 2018 was hy in ’n deeltydse hoedanigheid by die Bybelgenootskap betrokke.

Vanaf 1 Maart 2019 is dr Sanrie de Beer in dié deeltydse pos aangestel. Sy sal hoofsaaklik gemeentes en ringe van die Kerk in Gauteng namens die Bybelgenootskap bedien, terwyl sy steeds ook predikant in Gemeente Philadelphia is. 

Daarby sal verskeie predikante van die Kerk namens die Bybelgenootskap in die toekoms help met besoeke aan gemeentes en ringe.

(Dr Gerhard Lindeque is

organiserende sekretaris van die

Bybelgenootskap van Suid-Afrika)