Die Hervormer

Twee predikante oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer saamgestel is, is twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Prof SJ (Schalk) Botha is op Dinsdag 16 Oktober in die ouderdom van 82 jaar oorlede. Die teraardebestelling was op Vrydag 26 Oktober by die Pretoria-Oos-begraafplaas en die diens daarna vanuit die kerkgebou van Grootvlei, gelei deur dr Hennie Botes. Ons innige meelewing gaan aan mev Babsie Botha, hul kinders en die familie. Prof Botha is op 29 Julie 1961 georden, en het gemeentes Primrose, Randpoort, Koedoesrand, Boksburg en Philadelphia bedien. Hy was ook Weermagkapelaan in Voortrekkerhoogte, hoogleraar aan die Universiteit van Pretoria, en later hoof van die Hervormde Teologiese Opleiding. Hy het in 2001 emeritaat aanvaar.

Ds WJ (Willie) Roos (99) is Dinsdag 6 November oorlede, nadat hy op 26 Oktober geopereer is na bloeding op die brein. Die teraardebestelling, gelei deur ds Johan Bester, was op Dinsdag 13 November in die Pretoria-Noord-begraafplaas, en die gedenkdiens daarna, gelei deur ds David Barnard, in die kerkgebou van Gemeente Pretoria-Oos. Ons innige meelewing gaan aan mev June Roos en hul familie. Ds Roos is op 25 Februarie 1943 georden, en het gemeentes Noordwestelike Pretoria, Johannesburg, Ermelo en Pretoria-Noord bedien. Hy het in 1985 emeritaat aanvaar. Ds Roos sou op 17 Januarie vanjaar sy 100ste verjaardag gevier het.