Die Hervormer

Werkwinkel oor traumabegeleiding

’n Werkwinkel oor traumabegeleiding is op 11 en 12 Oktober 2018 gehou by die Hervormde Kerk Hartebeestpoort.

Trauma het deel geword van ons alledaagse lewens. Ook in ons dorp en omgewing vind daar al hoe meer insidente plaas wat mense getraumatiseer laat – gebeure waaroor ons geen beheer het nie, en ons met wonde laat.

Die woord trauma kom van die Griekse woord TRÔ’MA wat wond of beskadiging beteken. Alhoewel daar heelwat fisiese pyn en seer met traumatiese gebeure gepaardgaan, is die emosionele skade nie so sigbaar nie, maar baie meer blywend.

Verskeie kenners het aan die werkwinkel deelgeneem, onder leiding van mnr Ruben Kitching, ’n maatskaplike werker en teoloog. Die onderwerpe wat behandel is, is traumaverhale van hoop, die teologie van trauma, vergifinis, die teorie van trauma, en ’n hulpverleningsmodel vir die hantering van trauma. Plaaslike leraars en belangstellendes het die werkwinkel bygewoon en groot baat daarby gevind. Deelnemers is toegerus om traumagevalle te verstaan, te ontleed en te behandel.

Ds Kobus Celliers, Gemeente Brits