Die Hervormer

Nuwe redakteur vir die Almanak aangewys

Dr Wim Dreyer is pas aangewys as nuwe redakteur van die Almanak, met ingang van die 2019-uitgawe. Hy volg dr Christo Pretorius op, wat redakteur was van die uitgawes van 2016, 2017 en 2018.

Met hierdie benoeming volg dr Dreyer in die voetspore van sy vader, wyle prof PS Dreyer, wat van 1976 tot 1996 ook redakteur van die Almanak was.

Dr Dreyer was voorheen predikant in gemeentes Magaliesmoot, Vliegepoort, Balfour en Horison, en is in 2005 aangestel as sekretaris vir apostolaat.

Sedert 2010 is hy ’n dosent aan UP se Fakulteit Teologie. Hy was ook redakteur van Die Hervormer van 1996 tot 2001.