Die Hervormer

100 jaar van genade en seën

Op 25 Mei 1918 is Gemeente Bethal gestig. Met ons 100-jaar-feesviering staan ons as gemeente vol dankbaarheid voor ons almagtige hemelse Vader. Ons gemeente is gevul met dankbaarheid vir God se genade en seën. Vir 100 jaar is die evangelie van God al aan die gemeente verkondig. 

Met so ’n geleentheid dink ons terug aan lidmate wat oor die jare hard gewerk het. Dames wat koeksisters gebak het. Lidmate wat hul kant gebring het om die verkondiging van die evangelie in die gemeente moontlik te maak. Ons dink terug aan voormalige predikante wat in die gemeente die evangelie verkondig het. 

Die gemeente het op Vrydag 25 Mei 2018 die 100-jaar-fees gevier. Die funksie is gehou by Bluegum Lodge op Bethal, en Pieter Koen het opgetree en die gaste vermaak. Op Sondag 27 Mei is op gepaste wyse ’n dankseggingsdiens gehou. Tydens die erediens is ook Nagmaal bedien. Ds Cobus Manders (predikant van die gemeente) het die erediens gelei, en saam met ds Jan Rossouw (vroeër ’n gemeenteseun) en ds Mari du Plessis-Manders (predikant van die gemeente) die Nagmaal bedien. 

Na afloop van die erediens het die gemeente heerlik saam gekuier en potjiekos geëet. Ds Colin Hertzog het die geleentheid namens die Algemene Kommissie bygewoon, en dr Hannes Beukes (vorige predikant van die gemeente) was ook teenwoordig. Twee van die oudste kerkraadslede, tannie Marie Swanepoel (94) en tannie Bessie Jooste (86), het kersies doodgeblaas op kolwyntjies wat in die vorm van 100 gepak was. 

Saam met God kyk die gemeente met dankbaarheid vorentoe na die jare wat kom, met Spreuke 3: 6 in gedagte: Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.  

(Ds Cobus Manders is leraar in Gemeente Bethal)