Die Hervormer

SP Engelbrecht-museum verhuis weer

Ná die verkoop van Gemeente Pretoria se kerkgebou by Du Toitstraat 169, waarin die SP Engelbrecht-museum sedert 2010 gehuisves was, moes die Museum ’n nuwe tuiste vind.

Die nuwe adres is Wonderboompoort-kerkie, Eloffstraat 243 (hv Mansfieldlaan en Eloffstraat), Eloffsdal. S -25.710876 O 28.181108. Dis op dieselfde terrein waar die SP Engelbrecht-, AIM- en Van Selms-biblioteek in die bovertrek van die huidige kerkgebou van Gemeente Wonderboompoort geberg word.

Die historiese, neo-gotiese 1905-kerkie (destyds NG-kerkie) is groter as die ou ruimte, maar ’n nuwe uitstalling verg steeds haarfyn beplanning om alles 100% te laat pas. Die Museum gaan steeds ’n klassieke metode van uitstalling hê, met uitstalkaste van verskillende vorms. Tafels, boekrakke, kaste en ander meubels is deur die NHKA vanuit die Dirk van der Hoff-gebou aan die Museum oorgedra. Die uitstalling gaan in nisvorm (soos verskillende vertrekke) wees met tien nisse en die buite-afdak wat met die ossewa, grafstene, hoekstene en ’n kerktoringspits ’n verlenging van die Museum gaan vorm. Hulp word benodig om die ou Oberholzer-wa beter te bewaar – blokke onder wiele en olie.

Gemeente Pretoria het ook ’n bedrag geskenk vir die voorbereiding van die neo-gotiese kerkie, en die trek en herinrigting van die Museum en stoorkamers.

Voorbereiding van die nuwe gebou is in volle gang. Die Museum is die hele Kerk s’n, en daarom is ’n wenslys van sake wat gedoen moet word, beskikbaar by cjdb@telkomsa.net. Lidmate kan help met die uitpak op die middag van 16 Junie. Delikate voorwerpe kan nie te lank in bokse en kratte verpak bly nie. Sedert 1902, toe klein Fanie Engelbrecht sy oorlede pa se bloedbevlekte onderbaadjie as eerste museumitem ontvang het, het die Museum verskeie tuistes gehad – amptelik as SP Engelbrecht-museum, sedert 1961 in die Dirk van der Hoffgebou, daarna in die Barton Keep-huis, tot in Gemeente Pretoria se kerkgebou.

Op Saterdag 16 Junie kom die treklorries weer vir die groot trek. Nou breek ’n nuwe hoofstuk aan in die lewe van Hervormers se unieke Museumversameling. Teen einde Julie sal besoekers al kan inloer. Die Museum heropen amptelik op 20 September, in Erfenismaand, saam met die Kerkhistoriese Kongres wat ook by Wonderboompoort beplan word. Kyk op die Facebookblad SP Engelbrecht Museum vir die jongste nuus.

Daar is ook ’n kunskompetisie geloods vir kinders en volwassenes. Deelnemers moet die Hervormde Kerk se SP Engelbrecht-museum met ’n A4-kunsprent voorstel. Die prent moet jou dadelik aan die Kerkmuseum laat dink. Doen navorsing op ons Facebookblad SP Engelbrecht Museum. Jy mag letters en woorde gebruik. Gebruik helder kleure en wees kreatief! Deelname is gratis, en die sluitingsdatum is 31 Julie 2018. Skandeer jou prent of kunswerk en stuur dit na cjdb@telkomsa.net. Merk dit Museum-kunskompetisie. Wenners sal bekendgemaak word tydens die heropening van die Museum op 20 September in die Wonderboompoort-kerkie. Finaliste se prente sal dan uitgestal word. Die 1ste prys is R500; 2de prys R300; 3de prys R200. Volwassenes ontvang boekpryse in die vorm van kosbare gedenkbundels.

 (Ds C Johann de Bruin is Museumbeampte en sekretaris van die SPE Museumkomitee)