Die Hervormer

Emerituspredikant oorlede

Ds DGS (Douw) Steyn, ouer broer van ds Wimpie Steyn (em), is Woensdagoggend 16 Mei oorlede. Hy was 79 jaar oud.

 Ds Steyn is georden op 21 Maart 1964 en het gedien in gemeentes Duncanville (1964), Sabie cs (1968), Westonaria (1969), Pollakpark-Springs (1973) en Randfontein (1974), en het in 1993 met siekte-emeritaat gegaan. Hy het in 2003 emeritaat aanvaar.

Die roudiens het plaasgevind op Maandag 21 Mei vanuit Gemeente Sionspoort. Dr Johan van Staden het die diens gelei.

Ons innige simpatie gaan aan mev Annatjie Steyn, ds Wimpie Steyn en hul familie.