Die Hervormer

75 jaar van Die Christelike Vrou

Ons beleef vanjaar ’n besondere mylpaal in die geskiedenis van ons Kerkpublikasies. Die Christelike Vrou word 75 in September. Dit is iets merkwaardig. Die verhaal agter hierdie besondere grand dame in die Kerk is iets wat inspireer vir die toekoms.

Ons wil hiermee graag uitreik na enigiemand wat ’n bydrae wil lewer om hierdie mylpaal te help vier deur foto’s, staaltjies, gebeure of ervarings.

Stuur bydraes aan die redakteur van Die Christelike Vrou, ds Hannelie Botha, by jsbotha123@gmail.com en cc dit aan die produksieredakteur, mev Tessa Oppermann, by produksie@nhk.co.za. Stuur alle fotomateriaal asseblief aan konteksgrafies@gmail.com.

Bydraes moet ons bereik teen die einde van Mei 2018.