Die Hervormer

Nederlandssprekende Gemeente word 60

Die Nederlandssprekende Gemeente in Johannesburg het onlangs hul 60ste verjaardag gevier.

Ik luid voor iedereen. Dit is die inskripsie op die gemeente se kerkklok wat uit Nederland ingevoer is, en Sondag 11 Februarie het die klok behoorlik gelui! 60 jaar lank is die Nederlanders in en om Johannesburg besig met kerkwees en koinonia. Dit is gevier met ’n spesiale erediens onder leiding van prof Yolanda Dreyer, wat die gemeente vir die afgelope 23 jaar pastoraal versorg. Die orrelis, mnr Milton Webber, se orrelklanke is dié dag vergesel van die klanke van fluit en trompette.

As simbool van die gemeente se dienswerk en karakter, is kerse aan die einde van die diens aangesteek. Elkeen teenwoordig het die lig “versprei” en “na buite geneem”. Bo in die saal het ons die genot gehad van ’n eg Nederlands “koffietafel” en ook ’n bietjie vonkelwyn!

Die amptelike ontstaansdatum van die gemeente is 5 Februarie 1958, en voor die erediens is talle foto’s op die skerm vertoon van die fondasies van die kerkgebou. Die Nederlanders van die gemeente het saamgespan om dit eiehandig te bou. Ons almal is dankbaar vir die gawes en talente om dienswerk in Johannesburg te kon doen en aan te hou doen vir so lank as wat ons kan.