Die Hervormer

Drie Hervormers oorlede

Met die draai van die jaar het die Hervormde Kerk van ’n predikant en twee bekende lidmate afskeid geneem.

Emerituspredikant ds Jan Wallis wat 23 Januarie 86 oud sou wees, is Sondagoggend 17 Desember oorlede. Sy vrou, Kitty, was in die hospitaal en is Vrydag 15 Desember ontslaan. Ds Wallis is op 11 Januarie 1975 georden, en het in Gemeente Premiermyn as predikant gedien. Hy het in 1997 emeritaat aanvaar. Die begrafnisdiens het op Donderdag 21 Desember in Premiermyn plaasgevind. Ons innige simpatie gaan aan mev Wallis en die familie.

Bennie Bierman het sedert Augustus verlede jaar gesondheidsprobleme ondervind en is Maandag 1 Januarie in die vroeë oggendure in ’n hospies in Alberton oorlede. Hy was 77 jaar oud. Mnr Bierman was veral betrokke by die ontwikkeling van kerkmusiek in Suid-Afrika. Van 1983 tot 2013 was hy lid van die Komitee vir Kerkmusiek, en in 1987 is hy benoem tot medewerker aan die Psalmberyming. Van 1995 tot 2001 was hy ouderlinglid van die Kommissie van die AKV, en van 2000 tot 2001 was hy intens betrokke by die beplanning vir die ingebruikneming van die Liedboek van die Kerk. Hy is in 2015 deur die ATKV bekroon vir sy lewenslange bydrae tot kultuur. Ons innige simpatie gaan aan sy naasbestaandes.

John Roos van Gemeente Pretoria-Oos is Maandagoggend 8 Januarie in die ouderdom van 72 in Pretoria oorlede. Hy het onlangs ’n massiewe beroerte gehad en nooit daarna herstel nie. Hy was ’n internasionaal gerekende musikus en was in sy hoedanigheid as direkteur van die Unisa-musiekstigting nie net dwarsoor die wêreld deel van internasionale beoordelaarspanele nie, maar het ook ’n groot rol in die vestiging van formele musiekstrukture asook klassiekemusiekkompetisies in Suid-Afrika gespeel. Hy was ook deel van die keuringspaneel van die 2016 Unisa Internasionale Klavierkompetisie en beskermheer van die Atterbury Nasionale Klavierkompetisie. Ons innige simpatie gaan aan sy naasbestaandes.