Die Hervormer

Wonderboom 50 jaar jonk

Op 17 September 1967 word Gemeente Wonderboom aan die voet van die Magaliesberg gestig. Op Sondag 17 September 2017 is die gemeente se 50ste bestaansjaar gevier.

Die kerkraad het die hele jaar lank feesvieringe gereël rondom ses doelwitte. Die doelwitte is, ten eerste, dat alles wat ons doen die eer van God eerste moet stel. Die tweede doelwit was die daarstel van ’n besondere feesprogram deurdat elke omgee-, bedienings- en belangegroep spesiale geleenthede vir hul lede reël om die verjaardag te vier. Om gemeentelike kohesie te versterk en geestelike groei te laat plaasvind, was twee verdere doelwitte. Uitreike na minderbevoorregte groepe of gemeenskappe asook die daarstel van ’n fonds vir volhoubare bediening vir die volgende skof van die gemeente se werk is die laaste doelwitte.

Daar is afgeskop met ’n feesontbyt waar lidmate in die lapas self ontbyt kom maak het en vir gaste van hul keuse voorgesit het. Die eredienste is besonders ingeklee rondom die kerklike jaar en feesgeleenthede. ’n Spesiale oggendtee is vir die bejaardes bo 80 aangebied om dankie te sê vir hul bydrae die afgelope 50 jaar. Die kategesekinders, en daar is net 38 van hulle, het by elke Nagmaal tee en koek bedien wat hul ouers gebak of geskenk het. Lekker gemeentekuier is so bewerkstellig. Vir die Tooi Turkoois-tydperk is ’n oggendtee aangebied en 250 sakkies gevul vir behoeftiges. Die Silwerjeug het ’n Valentynsaandfunksie gereël, en die Madeliefies het uitgereik na enkellopende susters in die gemeente. Die twee Bybelstudiegroepe het die boek Romeine bestudeer en hul geloofslewe so versterk.

Die naweek van 15-17 September was die hoogtepunt van die feesvieringe. Saterdag is ’n gratis ontbyt deur die kerkraad vir elke lidmaat gemaak om dankie te sê vir jare se harde werk. Daarna is na historiese foto’s in die kerk gekyk, en Saterdag is afgesluit met doughnuts en tee en ’n heerlike kuier.

Sondag se dankdiens is bygewoon deur oudleraars en hul gades. Oudlidmate is deur die jaar opgespoor en uitgenooi. Dr André Ungerer het ’n besielende groeteboodskap namens die Kommissie van die AKV oorgedra. Na die tradisionele bedankings is geskiedkundige foto’s geneem van verskeie groepe. Toe is daar heerlik gekuier in die lapas met verversings wat die NHSV voorgesit het.

Aan God die eer vir alles wat Gemeente Wonderboom uit sy hand ontvang het. Die volgende 50 jaar gaan ’n uitdaging wees, maar ons is gereed daarvoor. Soli Deo Gloria!