Die Hervormer

Indrukke van die Algemene Vergadering

Die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke se sewejaarlikse vergadering het van 29 Junie tot 7 Julie 2017 in Leipzig plaasgevind. Dit was die Hervormde Kerk se eerste bywoning van die Algemene Vergadering sedert ons hertoelating tot die WGGK in 2014. Die foto’s gee ’n idee van die afgevaardigdes se ervarings in Duitsland.

 8 1