Die Hervormer

Eendracht vier 100 jaar

Om in die huidige omstandighede ’n plattelandse gemeente te vind wat steeds entoesiasties en lewenskragtig leef, is ’n bevestiging van die werk van die Heilige Gees in die harte van lidmate, veral as die gemeente 100 jaar oud is.

Gemeente Eendracht het die naweek van 21 tot 23 April hul 100ste bestaansjaar gevier. Die Vrydagaand is ’n osbraai aangebied in die skuur van oudl Barnard, met 290 persone teenwoordig. Dozi, ’n oudlidmaat wat in Eendracht gedoop is en daar belydenis van geloof afgelê het, het opgetree. Vroeg Saterdagoggend is die feesterrein gereed gekry vir dag 2 se kuier saam met Touch of Class.

Sondag is die vieringe afgesluit met ’n feesdiens en Nagmaal waar verskeie oudlidmate en oudpredikante van die gemeente teenwoordig was. Die Nagmaal is bedien deur ds Frans Ras en ds Werner Olivier, vorige leraars van die gemeente. Daar is ook ’n feesbundel uitgegee wat die 100 jaar se geskiedenis dek.

Ek wil graag die volgende persone bedank: Dr André Ungerer, wat die geleentheid namens die Kommissie van die AKV bygewoon het; die leraars van die ring, ds Martin Meyer, ds Hannes Wolmarans, ds Louw van der Linde en dr Robert Jones; die feeskomitee wat alles gereël het; die NHSV vir die ete vir 235 mense na die Nagmaal; en elke lidmaat vir sy of haar onbaatsugtige bydrae.

Maar die belangrikste: ons Heer en Hemelse Vader, dat hy hierdie gemeente van Hom op Eendracht beskerm en versorg het. Dit is ’n voorreg om te deel in 100 jaar se genade wat Hy hierdie gemeente gegun het. Ons bede is dat God ons gemeente vir nog baie jare sal seën en spaar.

Ds Markus Pretorius