Die Hervormer

95 stellings vir die NHKA vandag

Twee nuwegenerasiepredikante van die Kerk, di Fanie Willers (Grootvlei) en Gerrit-Daan van der Merwe (Strand), het die inisiatief geneem om te werk aan ’n artikel vir Konteks se Oktober 2017-uitgawe wat aansluit by die narratief van Kerkhervorming 500.

Hulle wil graag soveel moontlik lidmate uit die Kerk aan hierdie artikel laat deelneem en vra daarvoor die volgende: As jy vandag in die posisie was om stellings vas te spyker aan die NHKA se deur, wat sou daardie stellings wees?

Die bedoeling is nie dat elkeen 95 stellings moet opstel nie; om een of twee op iemand se hart te druk, is genoeg. Ooreenstemmende stellings sal gekombineer word en onder temas ingedeel word, byvoorbeeld prediking, strukture, getuienis, ensovoorts.

Die stellings moenie aanvallend wees teenoor individue of die Kerk nie. Die doel is om aan lidmate geleentheid te gee om opbouende kommentaar of kritiek te lewer van waaruit die Kerk introspeksie kan doen en kan groei. Verder dat ons vandag, soos Martin Luther 500 jaar gelede, opnuut die wesenlike van kerkwees kan ontdek en dit aan mekaar kan voorhou. Dit moet dus opbouend wees vir die liggaam van Christus vandag.

Stuur bydraes aan die volgende adresse om ons te bereik teen 30 Junie 2017:

fanie.willers@gmail.com of gerritdaan@gmail.com