Die Hervormer

Reformasievierings

Gemeentes en ringe kan gerus vir ons inligting stuur oor hul planne om die Reformasie te herdenk.

Onthou ook van die Tydskrif vir Hervormde Teologie en die Hervormde Teologiese Kollege se simposium op Woensdag 16  Augustus wat met die Reformasie verband hou. Individue en groepe word uitgenooi om aanbiedings (van hoogstens 30 minute) oor die Reformasie te kom maak. Voordragte sal in ’n spesiale uitgawe van die tydskrif gepubliseer word. Belangstellendes moet dringend met prof Natie van Wyk (082 448 4759 / hto@mweb.co.za) kontak maak.

Die oggend begin met ’n massa-Bybelstudie oor Galasiërs en die aand word afgesluit met ’n voordrag oor Romeine 1: 17-18. Daar sal ook mooi musiekuitvoerings wees. Die geleentheid word aangebied by Gemeente Pretoria-Oos. Predikante word versoek om hierdie geleentheid onder die aandag van lidmate te bring.