Die Hervormer

Wegbreek vir predikante

Vanuit ’n lank vergete leesprogram onthou ek die vraag Wie troos die trooster?

Die vraag is gevra na aanleiding van predikante wat dikwels ’n skouer moet bied vir mense wat steun nodig het en ’n antwoord moet formuleer vir diegene wat moedeloos en sonder antwoorde op hul lewenskrisisse is. Predikante word byna daagliks met ander mense se hartseer en probleme gekonfronteer. Tog het hulle selde en in sommige gevalle nooit die geleentheid om hul eie spanning en seer te ontlaai nie.

Die Komitee vir Gemeentelike Dienswerk wat in opdrag van die Kommissie van die AKV werk, het dit goed gedink om weer ’n wegbreekgeleentheid vir predikante te reël. Die gedagte is nie om verdere druk, spanning of skuldgevoelens by predikante wakker te maak met ’n strawwe program of ingewikkelde lesings nie. Ons doel is om ’n forum te skep waar predikante individueel of in gesprek met kollegas kan ontlaai. Die plek waar dit plaasvind, is ook by uitstek geskik om jou eie geloof te herevalueer of te herontdek.

Die wegbreek of retreat vind van 9 tot 12 Oktober by Origins naby Krugersdorp plaas. Die koste is slegs R1 000 per persoon. Kerkrade en ringe word versoek om predikante wat dit graag wil bywoon, te subsidieer of te borg.

Daar sal ook VBO-punte toegeken word vir die bywoning hiervan. Die verblyf is sodanig dat slegs 30 persone gehuisves kan word. Dit is dus belangrik om so spoedig moontlik plek te bespreek by davidbarnard@mweb.co.za of 083 441 1789.

Ds David Barnard