Die Hervormer

Beroepe aanvaar

Ds MD (Mariët) Robbertze

van Magaliesmoot (deeltyds) na Philadelphia (deeltyds)

Ds JJ (Johan) Greyling

van Tarlton (deeltyds) na Magaliesburg (deeltyds) –

hy sal in albei gemeentes werk

Ds L (Leon) Geel (jr)

van Midstream (deeltyds) na Ottosdal (deeltyds)

Prop K (Kristy) van der Merwe

(beroepafwagtend) na Philadelphia (deeltyds)

Beroepe Robbertze Beroepe Greyling Johan Beroepe Geel Leon Beroepe VanDerMerwe