Die Hervormer

Bothaville vier 80 jaar

Gemeente Bothaville (stigtingsdatum 23 Mei 1936) het hul 80ste verjaardag die naweek van 17 Junie 2016 gevier.

Vrydag 17 Junie het Frank Opperman Die Klaagliedere van ds Tienie Benade in die kerksaal opgevoer, en Sondag 19 Junie is ’n spesiale erediens deur dr Carel Botma gelei. Na die diens het lidmate en besoekers gesellig saam verkeer in die kerksaal.

 

Bothaville80Die gemeente het ’n kleurryke geskiedenis. Op 23 Mei 1936 word Gemeente Bothaville op die plaas Hart-van-Boomtuin van broer JJ Harmzen gestig. Die jong gemeente met ongeveer 100 lidmate hou aanvanklik hul eredienste in broer Harmzen se waenhuis.

Die gemeente se brandende wens om ’n eie kerkgebou op te rig, word bewaarheid toe hulle op 9 September 1939 hul eie kerkgeboutjie in gebruik neem op die buurplaas, Boomtuin, van broer JP van den Berg.

Die gemeente, wat in die beginjare deur konsulente bearbei is, het met verloop van jare in twee duidelike groepe ontwikkel, die Boomtuiners (lidmate wat in die omgewing van Boomtuin gewoon het) en die Bothavillers (lidmate in die omgewing van Bothaville).

Op 9 April 1949 het die twee groepe se paaie uiteen begin loop. Die Bothaville-groep het met die hulp van die Boomtuiners aan die ideaal van ’n eie kerkgebou begin werk, en op 8 Oktober 1955 is die tweede nuwe kerkgebou op Bothaville ingewy. ’n Pastorie is in 1968 opgerig, en ’n nuwe kerksaal in 1979.

Predikante wat die gemeente bedien het, was dr DJ Smith, di BJ Erasmus, PJ Cilliers, JJ van Wyk, FJ Redelinghuys, PPH Alberts, GS Botha, JS Botha, AJ Hattingh, JD Venter en HJMW Pretorius.

Foto: Die kerkraad en besoekende predikante op Sondag 19 Junie 2016