Die Hervormer

Werkloosheid, droogte en geloof

Geagte Redakteur

Die Kerkraad van Gemeente Sabie neem kennis van die inhoud van die omsendskrywe van 2 Junie 2016 oor werkloosheid, droogte en geloof en wil u verseker dat ons gemeente baie bewus is van die omstandighede in die land. Elke lidmaat het familie en vriende wat direk geraak word deur hierdie gebeure. Ons harte gaan uit na hulle en ons dra hulle almal op aan ons Hemelse Vader. Ons glo dat Hy ook in sy groot genade en liefde uitkoms sal skenk op sy tyd.

Groete in Christus.