Die Hervormer

Klerksdorp-Wilkoppies vier 50 jaar

Gemeente Klerksdorp-Wilkoppies, wat op 25 Junie 1966 gestig is, het oor die naweek van 18 en 19 Junie 2016 hul halfeeufeesviering gehou. Ds Stephan Botha het ’n gedenksteen onthul vir 50 jaar se genade wat deur die gemeente beleef is.

Met die afstigting van die gemeente vanaf Gemeente Klerksdorp-Oos was een van die groot knelpunte waar om die grens tussen die twee gemeentes te trek. ’n Besluit is aanvaar wat daarop neergekom het dat Klerksdorp-Oos uit ongeveer 693 en Klerksdorp-Wilkoppies uit ongeveer 414 lidmate sou bestaan.

Wilkoppen50Die jong gemeente met sy dinamiese lidmate het onder die entoesiastiese leiding van ds HME (Herbert) Dreyer die hoeksteen van die nuwe kerkgebou op 3 Februarie 1968 gelê. Die gebou is op 11 Mei 1968 ingewy. Daarna is die bou van die pastorie en kerksaal aangepak. Die ywer om alle skuld te delg was groot, met die gevolg dat dit sommer gou sonder enige ekstra druk op die gemeente betaal is. Later is ’n lapa gebou wat al vir baie jare ’n bekende baken in Klerksdorp is vanweë die heerlikste pannekoek, sosaties, wors, brode, vetkoeke, poedings, jaffles, ensovoorts, wat elke Vrydag daar verkoop word.

Vanweë ekonomiese druk, demografiese verskuiwings, regstellende aksie, werkloosheid en ander faktore kon die gemeente wat in ’n steeds verswakkende mynbougebied geleë is dit nie meer bekostig  om as ’n volsorgstandplaas te funksioneer nie. Gevolglik het die gemeente met Klerksdorp-Oos Môrester (van wie daar in 1966 afgestig is) gekombineer om met ingang van 1 Mei 2012 ’n kombinasie-predikantstandplaas te vorm, met ds Stephan Botha as predikant.

Oor die naweek van 18 en 19 Junie is met groot dankbaarheid teruggekyk oor 50 jaar se seëninge deur die Heer van die kerk wat self sy kerk in stand hou. Die verrigtinge is onder meer bygewoon deur predikante van die NG Kerk, die Gereformeerde Kerk en die AP Kerk. Ds Willem Kok van Gemeente Potchefstroom het die Kommissie van die AKV verteenwoordig, terwyl ds Thomas Dreyer van Gemeente Durban hier was om hulde aan sy oorlede vader, ds Herbert Dreyer, te bring. Die Ringskommissie van Klerksdorp is deur sy nuutverkose voorsitter, ds Marthinus van Staden, verteenwoordig.

Die 91-jarige oom Hannes Pieterse, wat in 1966 die eerste koster van die gemeente was, het Sondagoggend die kerkklok gelui om die Nagmaalerediens aan te kondig. Die susters van die gemeente het Saterdagaand en Sondag vir spyseniering van hoogstaande gehalte gesorg, asook vir ’n feestelik versierde saal en pragtige blommerangskikkings.