Die Hervormer

Nuwe Gedenkalbum

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
1987-2017

Presies 30 jaar na die vorige Gedenkalbum (1886-1986), verskyn daar binnekort weer ’n eietydse Gedenkalbum van die NHKA (1987-2017) – ook ter viering van Kerkhervorming 500 jaar.

Die projek in Konteks die afgelope vier en ’n half jaar (sedert Januarie 2012) om al die gemeentes van die Kerk in ringsverband in uithaalbylae te dokumenteer, maak dit nou moontlik om hierdie unieke historiese album saam te stel. Daar word ook ’n aantal artikels vooraf ingewerk wat hierdie album, soos die een in 1986, ’n besondere eietydse beeld van die NHKA sal laat reflekteer. Ander bylaes wat oor die afgelope aantal jare as uithaalbylae in Konteks verskyn het, soos dié oor Luther en Calvyn, die Kuratorium 100 jaar en Bybelvertaling, sal ook opgeneem word.

Die oplaag sal die prys bepaal, daarom wil ons hierdie projek nou reeds bekendstel en vra dat gemeentes, predikante en lidmate ons sal laat weet watter belangstelling daar hiervoor bestaan. Ons sal so gou moontlik die voorlopige prys (gebaseer op aanname van belangstelling en dus oplaag wat gedruk moet word) in blitspos@nhk bekendstel, asook die verdere versoek dat gemeentes en individue belangstelling moet aandui, sodat ons nader aan die tyd van druk op ’n meer akkurate syfer kwotasies kan vra en dan daarvolgens die prys kan bepaal en bekendstel. Daarna sal almal geleentheid kry om bestellings te plaas.

U kan SENTIK intussen kontak en u belangstelling meedeel. Dit sal ons al baie help om voorlopige kwotasies aan te vra. Kontak of stuur e-pos aan die redakteur, dr Wian Kloppers, 012 322 8885 x229 of konteks@nhk.co.za; die produksieredakteur, mev Tessa Oppermann, produksie@nhk.co.za of 012 322 8885 x235; of die Boekwinkelbestuurder, mev Sanell van Vuuren, sentik@nhk.co.za of 012 322 8885 x291.