Die Hervormer

Beroepe aanvaar – Julie 2016

Prop C (Chantelle) du Toit
(beroepafwagtend) na Pietermaritzburg (deeltyds)

Ds GS (Stephan) Botha
van Klerksdorp-Oos Môrester / Klerksdorp-Wilkoppies na Groot Marico

Ds IM (Retha) Losper
van Ogies (deeltyds) na Suidoos-Witbank (benoeming).
Sy bly ook aan in haar pos by Ogies

Ds MM (Mari) du Plessis-Manders
(beroepafwagtend) na Bethal (deeltyds)

Beroepe duToitChantelle Beroepe StephanBotha Beroepe LosperRetha Beroepe MandersMari