Die Hervormer

Voornemende teologiestudente

Matrikulante en enige ander belangstellendes wat graag predikante in die Hervormde Kerk wil word en in 2017 Teologie aan die Universiteit van Pretoria wil studeer, is welkom om nou aansoek te doen om as student van die Kerk te studeer.

Die evaluasiegesprekke sal in die laaste week van die Julievakansie (11-15 Julie 2016) plaasvind. Aansoeke moet die Kuratorium asseblief nie later as 1 Julie bereik nie. Navrae oor aansoekvorms kan aan Carusta van der Merwe (cvdm@up.ac.za) gerig word.