Die Hervormer

Ons mag nie veroordeel nie, maar moet beoordeel

Geagte Redakteur

In reaksie op die skrywe van ds Elritia le Roux in Die Hervormer van April 2016, wil ek twee opmerkings maak wat hopelik ’n bydrae kan lewer tot die debat oor die etiese beoordeling van homoseksuele dade.

Eerstens kan die negatiewe beoordeling van dade nie sonder meer gelyk gestel word aan liefdelose veroordeling van mense nie. Tweedens, twee sake word na my mening in die skrywe vermeng: hoe ons verlos word en hoe ons wat verlos is, moet lewe. In gevalle waar die Kerk sekere dade as verkeerd beoordeel, sê ons nie daardeur dat ons gevolglik verlos word deur goeie dade nie. Ons moet met mekaar gesprek voer oor wat reg en verkeerd is, nie sodat ons deur die korrekte optrede verlos kan word nie, maar omdat ons deur Christus verlos is.