Die Hervormer

Predikantevergadering 2016

Op Woensdag 24 Februarie vanjaar het die Hervormde Teologiese Kollege amptelik geopen met ’n erediens gelei deur prof Jaco Beyers. Daarna het ’n Inligtings- en Besprekingsvergadering met die Kommissie van die AKV plaasgevind, en op Donderdag 25 Februarie die Predikantevergadering.  

Hoe laat begin ons môre? vra een van die predikante net na die opening van die HTK tydens die onlangse drie-in-een-byeenkoms. Daar word steen en been gekla, of is dit nou geskerts, dat 08:00 darem baie vroeg is. Sodra almal hoor (of onthou) dat die Predikantevergadering gepaard gaan met ’n ontbyt, is almal heel gemaklik en opgewonde.

So het die Predikantevergadering van 2016 gekom en gegaan. Ons is dankbaar vir die oorweldigend positiewe terugvoer oor die oggend se verloop.

Dr Anet Dreyer-Krüger het probeer verduidelik hoe bang sy was nadat sy ingestem het om die vergadering te kom vertel van filmhermeneutiek, maar nadat sy haar voortreflik van haar taak gekwyt het, het talle stemme opgeklink met die versoek dat dit weer gedoen moes word. Die film, as ’n vorm van publieke teologie, is ’n kragtige kommunikasiemiddel en ’n kunsvorm wat tegelykertyd krities teenoor die samelewing is en die opinie van die samelewing kan weergee, afhangende van die doel waartoe die vervaardiger dit wil aanwend en die manier waarop die kyker dit gebruik. Dr Dreyer-Krüger het die film Roepman as vertrekpunt gebruik om prakties te illustreer hoe die Christus-narratief in die film na vore kom en hermeneuties verstaan kan word.

Na ete het dr Brand Pretorius, bekende sakepersoonlikheid en voorheen van McCarthy Limited, asook skrywer van die boek Aan die stuur – my leierskapsreis, die vergadering op ’n rustige en getuienisvolle wyse gemotiveer om, veral in die kerklike ruimte, leierskap uit te leef soos ons dit by Jesus in die Bybel sien. As diep gelowige mens wat sy lewe en sakebeginsels op Christelike waardes skoei, het hy ook gewys dat hy ’n passie vir die kerk het en deernis met die moeilike taak van die predikant.

Ons vertrou dat elkeen wat die Predikantevergadering bygewoon het, daar weg is met nuwe moed en krag. Ons sien reeds uit na 2017 se byeenkoms. Die vergadering het aan die einde besluit om te “volhard” met die huidige bestuur wat bestaan uit di Frikkie van Wyk (voorsitter), Gerrie Senekal (ondervoorsitter), Thomas Dreyer (Wapadrant; sekretaris) en dr Rudy Denton (penningmeester).

PredikanteVergadering

  1. Dr Anet Dreyer-Krüger verduidelik die narratiewe waarde van films tydens die Predikantevergadering van 25 Februarie.
  2. Dr Christo van der Merwe, vorige hoof van die HTK, aan die woord nadat hy die HTS-feesbundel ontvang het.
  3. Dr Frans Boshoff met die HTS-feesbundel waarin ’n artikel gebaseer op sy seun, Cules, se MPhil-studie gepubliseer is. Cules het aan die einde van 2005 sy MPhil-graad met lof verwerf. In Februarie 2006, kort nadat hy na Gemeente Bronkhorstspruit beroep is, het hy in ’n vliegongeluk gesterf.
  4. Mev Betsie en Hannes Brits luister na die mooi getuienis oor Betsie se harde werk sedert sy in 1988 by die Sinodale Dienssentrum begin werk het, en veral sedert sy in 2004 as kantoorbestuurder en persoonlike assistent by die HTK aangestel is.