Die Hervormer

60 jaar in die amp

Ds SJ (Fanie) Swanepoel het op 14 Februarie sy 60ste amps-jubileum in Hartebeeshoek gevier.

Ds Swanepoel is gebore op 10 Mei 1931. Hy verwerf  in 1955 sy BD-graad met lof. In 1956 word hy in Rustenburg georden. Hy het daarna in Stilfontein, Delareyville/Schweizer-Reneke, Warmbad/Rust der Winter en na sy emeritaataanvaarding in Namibië, Zimbabwe en Johannesburg diens gedoen. Hy vertel ’n kostelike staaltjie uit sy bedieningstyd in Namibië. Die gebied in die suide waar hy gaan werk het, het vir lank droogte ervaar. Tydens sy eerste preekbeurt het hy innig vir reën gebid. Kort daarna het daar ’n groot reënbui uitgesak. Die water het so erg gestroom dat die paaie byna onbegaanbaar was. Toe hy die volgende dag saam met ’n ouderling gly-gly voortsukkel op die modderpad, het die ouderling droogweg opgemerk: As ’n mens in hierdie geweste vir reën bid, moet jy dit tog met groot verantwoordelikheid doen.

Swanepoel ds Fanie 72Ds Swanepoel het hom as pastor, deurleefde prediker en toegewyde dienaar onderskei. Hy het jaarliks getrou by elke lidmaat huisbesoek gedoen. Sy filosofie hieroor was dat hy nie net name en gesigte wou ken nie, maar ook harte. Hy het ook in verskeie Ringskommissies gedien en het leiding geneem by sinodale rade en komitees.

Buite die Kerk het hy op verskeie terreine bydraes gelewer. Dit was egter veral in die Weermag dat hy sy merk gelaat het. Hy het vir 12 jaar as kommandokapelaan gewerk. Hy het onder andere ’n vermeldingsertifikaat van die kapelaan-generaal ontvang en is boonop as Offisier van die Jaar vereer.
Die Kerk is opreg dankbaar dat die Here ds Fanie Swanepoel en sy vrou, Elsa, vir 60 jaar as predikantspaar gespaar en onderskraag het. Mag hulle steeds elke dag gekoester in sy genade leef.