Die Hervormer

Gemeente Middelburg 150 jaar oud

150 jaar gelede, voor die totstandkoming van kerklike argiewe, ringskommissies wat opsig hou oor gemeentelike rekords en ander fyner prosedures om geskiedskrywing maklik te maak, het Gemeente Middelburg ontstaan, of oorgebly, of voortgegaan soos vroeër.

Jare al word Gemeente Middelburg se ontstaansdatum in die Kerk aangedui as 1 April 1864. Daar is egter geen beskikbare rekords wat hierdie datum net so bekragtig nie.  Daar is wel heelwat bronne wat op hierdie tydvak dui as die begin van wat ons vandag ken as Gemeente Middelburg.

middelburgDie interpretasie van die bronne veroorsaak meningsverskil, en gevolglik het die gemeente besluit om by die gebruik te bly en die datum in 1864 te aanvaar as ’n aanduiding van die gemeente se begin. Dr Christo Pretorius het onlangs in opdrag van die gemeente die hele saak weer ordentlik nagegaan.  

Ter viering van die bestaan van die gemeente het die kerkraad besluit om in 2014 en 2015 by verskillende geleenthede dankbaarheid te betuig vir anderhalfeeu se genade en harde werk. ’n Vorige predikant van die gemeente word telkens genooi om hier te kom preek en ’n Sondag saam met ons te kuier. Tot op datum was ds PR (Flip) Prinsloo en dr HJ (Hennie) Botes hier saam met ons.  

Ds Prinsloo en sy vrou, Celia, het saam met een van hul kinders, Kobus en sy gesin, besoek afgelê op 13 April vanjaar. Na ds Flip se besielende prediking en ’n geestige vertelling, het ons as gemeente saam met hulle geëet. Heelwat goeie dinge is herleef… Die Prinsloos was in Middelburg van die laat 1980’s tot 1999.  

Op 22 Junie was dr Hennie en Hulda hier. Hy was net meer as ’n jaar in die gemeente werksaam, vanaf 1974. Hy was destyds saam met wyle ds GJJ Roos hier – in ’n tyd toe dubbelstandplase in gemeentes van ons Kerk nog nie algemeen was nie. Dit was vir Hennie ’n goeie klompie maande in Middelburg: Hy het Hulda hier ontmoet! In sy kort feesrede het dr Botes veral verwys na die eredienste van die gemeente wat tot ’n groot mate die middelpunt van die gemeentelike lewe vorm. Deur twee oorloë met die Engelse heen, na die Rebellie en deur die Wêreldoorloë, is die Woordverkondiging steeds hier aan die gang.  

Ons hoop dat ander predikante wat hier gewerk het, in 2015 hier ’n draai kan maak...