Die Hervormer

Barberton vier 50 jaar

Op 22 November 2015 het Gemeente Barberton die voorreg gehad om sy 50ste bestaansjaar te vier. Dit was ’n geseënde dag waarop oudlidmate en oudpredikante saam gekuier het en teruggedink het oor hul tyd in die gemeente.

Die gemeente het terselfdertyd by die Nagmaaltafel aangesit, Ewigheidsondag herdenk en gesien hoe 2015 se finalejaar, Hermi Koen, haar geloof voor God en gemeente bely. Ds Petrus Dreyer het die diens gelei met die hulp van Thea Móller en die Laudatekoor. Na die diens is die gemeente, koor en gaste by Jathira onthaal waar ds Duwies Duvenage as seremoniemeester opgetree het. Oudpredikant Jan de Beer het ook tydens die geleentheid van sy herinneringe met die gemeente gedeel.

Baberton

Thea Móller begelei die Laudatekoor