Die Hervormer

Waterberg vier 150 jaar

Gedurende die naweek van 20-22 November 2015 het Gemeente Waterberg in Modimolle (Nylstroom) hul 150-jarige bestaan op feestelike wyse gevier.

Die Vrydagaand is ’n feesdinee in die kerksaal gehou wat weer eens gewys het hoe knap die susters van ons Kerk kan beplan en uitvoer. Op Sondag 22 November was die feesdiens in die vorm van ’n Nagmaal. Die Nagmaaldiens is gelei deur dr Wim Dreyer, voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering. Verskeie oudlidmate en oudpredikante van die gemeente was ook teenwoordig. Mev Isie Beytell, eggenote van wyle ds Frik Beytell, geliefde eertydse predikant van die gemeente, het die gedenksteen by die saal onthul.

Die geskiedenis van die gemeente is ’n ware huldeblyk aan die geloof en moed van die lidmate van ons Kerk. Vir ’n groot deel van sy bestaan het die gemeente nie ’n voltydse leraar gehad nie en is daar deur formidabele ouderlinge voorgegaan. Die huidige kerkgebou is in 1922 in gebruik geneem.

In 1985 het Gemeente Waterberg-Wes van Waterberg afgestig. Vir 25 jaar het twee onafhanklike gemeentes een kerkgebou gedeel, tot in 2010 toe die twee gemeentes weer verenig het en bekendstaan as Gemeente Waterberg.

Die feesdiens is goed bygewoon. Tydens die Nagmaal was daar agt tafels, wat beteken dat ongeveer 340 lidmate Nagmaal gebruik het.

Daar is ook ’n feesbundel, onder redaksie van dr Daan van Wyk (sr), lidmaat in die gemeente, uitgegee. ’n Besondere bundel wat hoofsaaklik die laaste 50 jaar se geskiedenis tot en met die feesnaweek dek.

Dit is ’n voorreg om te deel in 150 jaar se genade wat ons hemelse Vader vir hierdie gemeente gegun het. Ons bede is dat die Here van ons Kerk hierdie gemeente vir nog baie jare sal seën en spaar.

WaterbergFoto links: Voor: Dr Daan van Wyk sr (lidmaat), dr Barry van Wyk (medeleraar), dr Stephan Hoffman (gemeentekind), ds Hennie Botha (lidmaat). Agter: Dr Wim Dreyer (voorsitter Kommissie van die AKV), ds Willem Sauer (leraar), ds Innes Benade  (gemeentekind)

Foto regs: Die feesdinee