Die Hervormer

Twee emerituspredikante oorlede

Gedurende Desember 2015 moes die Kerk afskeid neem van twee geliefde emerituspredikante – ds Theuns Botha op 12 Desember, en ds Koos Naudé op 16 Desember.

201602BothaTJ

Ds Theunis Jacobus Botha is op 13 April 1941 gebore en op 12 Desember 2015 oorlede na ’n jaar lange stryd met limfkanker. Hy is in November 2014 daarmee gediagnoseer. In Oktober verlede jaar is daar ook ’n gewas op sy brein ontdek en het dokters dadelik geopereer. Na hierdie groot operasie het hy vinnig agteruit gegaan en die meeste van die volgende maand en ’n half was hy in die hospitaal. Hy is om 21:45 op 12 Desember oorlede met sy vrou, Kitty, en sy twee dogters langs sy bed. Op 18 Desember het ds WP Prinsloo ’n troosdiens gehou by Gemeente Erasmia. Ds Theuns het in dié gemeente grootgeword. Op 17 Januarie 2016 sou hy 40 jaar as predikant herdenk.
In sy ampstermyn het hy gemeentes Odendaalsrus/Allanridge/Hennenman, Stilfontein, Witbank-Noord, Durban (deelsorg) en Postmasburg (deelsorg) bedien. Hy was ook vir ’n aantal jare werksaam by die Christelike Seemansorganisasie in Durban. Ons innige simpatie gaan aan ds Botha se vrou, twee dogters, seun en die res van hul familie.

201602NaudéJH

Ds Jacobus Hercules Naudé is op 16 Desember 2015 oorlede nadat kanker in Oktober 2015 by hom gediagnoseer is. Die begrafnis het op 21 Desember uit Gemeente Grimbeekpark plaasgevind en die diens is gelei deur ds Willem Kok. Ds Naudé is op 6 Mei 1950 georden en het sy emeritaat in 1988 aanvaar. Hy was 38 jaar voltyds predikant en het vir nog 26 jaar as emerituspredikant kosbare werk gedoen. Hy was 65 jaar lank predikant, hoewel hy op 63-jarige ouderdom afgetree het. Tot in Augustus 2014 het hy Gemeente Venterskroon bedien. Augustus het in ds Naudé se lewe groot betekenis gehad. Hy is op 31 Augustus 1925 gebore en het in 2015 sy 90ste verjaardag gevier. Sy dienswerk in Venterskroon het in Augustus 1966 begin. Hy was toe predikant van Potchefstroom-Suid (Venterskroon is in Augustus 1888 gestig en het onder leiding van ds Naudé in Augustus 1988 sy eeufees gevier). In Augustus 1976 het sy dienswerk in Venterskroon vir eers geëindig en het hy dit weer vanaf 1978 tot Augustus 2014 verrig – van 1978 tot 1988 as predikant van Grimbeekpark en vanaf 1988 as emerituspredikant.
Oom Koos het ook sy deel van hartseer en vreugde beleef. Eers is tannie Dirkie wat hom vir baie jare getrou bygestaan het, oorlede, daarna sy skoondogter René en aan die begin van 2014 sy seun Francois. In al sy seer, was hy ’n voorbeeld van gelowige afhanklikheid van God. Hy het ook die voorreg gehad om weer ’n lewensmaat te ontmoet en is in die begin van 2012 met Hendriena Swart getroud. Ons dank die Here vir die lewe en dienswerk van ’n pastor by uitnemendheid. Ons dra ons innige meegevoel oor aan tannie Hendrien en die familie van oom Koos.