Die Hervormer

Nuwe proponente verwelkom 3 Desember 2015

Op Donderdag 3 Desember 2015 is sewe finalejaar teologie-studente tot die evangeliebediening toegelaat.

201602NuweProponente
Hulle is van links na regs op die foto:
Gustav van Zyl, Dewald Kruger,
Erika Ras, Willem Dreyer, Chantelle du Toit,
Jaco Griessel en Hennie Engelbrecht.