Die Hervormer

Waarom bewaar?

Op Donderdag 29 Oktober het die kongres van die Kerkhistoriese Genootskap plaasgevind, met die tema Die bewaring van kerkgeboue, gemeenteterreine en argiewe.

201512Kerkwerf2Sprekers tydens die kongres was dr Anton van Vollenhoven, mnr Nándor Sarkady, prof Natie van Wyk en dr Kálmán Papp; dr Papp se proefskrif oor die lewe en werk van sy vader, wyle ds Kálmán Papp, is ook tydens die kongres bespreek.

 

 Op die foto is van links na regs prof Natie van Wyk, dr Kálmán Papp, dr Christo Pretorius, dr Anton van Vollenhoven en mnr Nándor Sarkady.