Die Hervormer

Petrusburg ontbind

Weens ’n daling in lidmaattal moes Gemeente Petrusburg vroeër vanjaar ontbind, en funksioneer die gemeente nou as ’n wyk van Bloemfontein-Wes.

Ongeveer 80 kilometer vanaf Bloemfontein, op die Kimberleypad, is die dorpie Petrusburg. ’n Klein gemeente van die Hervormde Kerk het vir baie jare deel van die gemeenskap uitgemaak. Die gemeente het oorspronklik op 9 Desember 1939 tot stand gekom, met ’n lidmaattal van 36. Gaandeweg het die gemeente gegroei, en in 1950 is besluit om ’n kerkgebou op te rig. Die gemeente is altyd deur predikante van Bloemfontein bedien, en ook deur dienspligkapelane. Die afgelope dekade het die gemeente oor die dienste van ‘n deeltydse predikant beskik.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

’n Nuwe era vir die Kerkargief

Die Kerkargief het op 1 Maart 2018 heropen vir navorsing.

Sedert Julie 2017 was die Argief en Biblioteek gesluit vanweë die omvattende impak en verskuiwing van die Kerkargief na die terrein van die Erfenissentrum by die Voortrekkermonument in Pretoria. Die nuwe Argiefruimte is in dieselfde gebou as die argief van die Erfenissentrum en dié twee argiewe deel nou dieselfde leeskamer.

Lees verder...

Dosente in die nuus

Twee van die dosente van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria het vroeg in die jaar erkenning ontvang vir hul prestasies en kennis.

Lees verder...

Nederlandssprekende Gemeente word 60

Die Nederlandssprekende Gemeente in Johannesburg het onlangs hul 60ste verjaardag gevier.

Ik luid voor iedereen. Dit is die inskripsie op die gemeente se kerkklok wat uit Nederland ingevoer is, en Sondag 11 Februarie het die klok behoorlik gelui! 60 jaar lank is die Nederlanders in en om Johannesburg besig met kerkwees en koinonia. Dit is gevier met ’n spesiale erediens onder leiding van prof Yolanda Dreyer, wat die gemeente vir die afgelope 23 jaar pastoraal versorg. Die orrelis, mnr Milton Webber, se orrelklanke is dié dag vergesel van die klanke van fluit en trompette.

Lees verder...

Reformasiefeeste in die NHKA

Verskeie feesdienste ter viering van 500 jaar Reformasie is gedurende 2017 in die Hervormde Kerk gehou. Die meeste gemeentes het ook in hul prediking aan die Reformasie aandag gegee.

Die hoogtepunt was die twee gesamentlike feesdienstevan die Afrikaanse kerke op Sondag 29 Oktober by die NG Kerk Universiteitsoord in Pretoria. Die liturgie is uitgewerk deur ds Hannes van der Merwe (NHKA Pretoria-Oos), en prof Gert Breed (GKSA) en prof Stephan Joubert (NGK) het as predikers opgetree. Die erediens is voorafgegaan deur ’n uitvoering van Felix Mendelssohn se Reformasiesimfonie, terwyl ’n kort video agtergrond oor die Reformasie vertoon het. Die gemeentesang is begelei deur ’n orrel en simfonieorkes, terwyl ’n massakoor die gemeentesang ondersteun en afgewissel het. Foto’s 1 en 2 hierby is tydens dié dienste geneem deur Neels Jackson van Kerkbode.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.