Die Hervormer

Die Springmielie-effek

Pop, pop, pop eggo en vermenigvuldig die bekende klank van springmielies in die kastrol voor die 20:00 M-Net-film. Dadelik vat die klanke, geluide en reuke my terug na stowwerige herinnerings. Die ou kastrol van my ma wat nét vir dié doel gebruik is...

Ek sien nog hoe spring en pop die mielies onder die glasdeksel, en ek onthou die gevoelens van afwagting en verrassing as die mielies onwillekeurig sonder patroon en ritme plof en spring. Dis asof die eerste mielie se pop die ander net motiveer of aansteek sodat die kanon van pop-geluide stadig die ou bekende aroma in die lug kan aankondig.

Read more ...

Twee predikante oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer saamgestel is, is twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Read more ...

Met die oog op bedieningsvreugde

Die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB) in samewerking met die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering is besig om ’n mentorprogram in die Kerk te vestig.

In die Bybel het ons verskeie voorbeelde van mentorskap. Ons lees in Handelinge 11: 25 ev van die besondere verhouding wat tussen Barnabas en Paulus bestaan het. Hulle het ’n hele jaar lank saam in die gemeente in Antiogië gewerk en baie mense onderrig. Paulus was ook ’n mentor vir jong dominees soos Timoteus en Titus. Tussen hulle het ’n besondere verhouding bestaan. Paulus noem Timoteus sy geliefde seun en Titus sy eie kind in die geloof. So is daar nog die voorbeelde van Filemon en Onesimus, Debora en Barak, en baie ander. 

Read more ...

Konteks 1990-2019

Die Kommissie van die AKV het na afloop van verskeie ondersoeke en gesprekke met die Kerk insake koste-effektiewe kommunikasie besluit om die Kerk se gesinstydskrif Konteks in die eerste kwartaal van 2019 uit te faseer.   

Read more ...

’n Nuwe benadering tot leierskap

Kerklike fasilitering is die proses waarvolgens ’n groep begelei word om by uitkomste uit te kom waarvoor die groep eienaarskap aanvaar. So som dr Roelf Opperman die doel op van die kursus waarmee fasiliteerders tans in die Hervormde Kerk opgelei word.

Een so ’n kursus is op 10 en 11 September 2018 by Philadelphia aangebied. Twee predikante van die NG Kerk, dr Roelf Opperman en ds Fritz Snyman, het dit onder die naam Bronze Baobab gedoen.

Read more ...