Die Hervormer

Hulp aan gemeente Bulawayo

Die gemeente van die Samewerkende Afrikaanse Kerke in Bulawayo bestaan uit meer as 100 lidmate van die susterskerke. Daar is ook permanente besoekers van ander (Engelse) Kerke.

Die gemeente het in Februarie 2012 ’n eie Kerkskool begin om behoeftige ouers te help.

Read more ...