Die Hervormer

Bid vir Israel en Palestina

Drie Bybelgenootskappe bedien gemeenskappe in Israel en Palestina. Die Bybelgenootskap in Israel is verantwoordelik vir Christene en Messiaanse Jode in Israel, die Palestynse Bybelgenootskap werk in die Palestynse areas, en die Arabies-Israelse Bybelgenootskap voorsien in die Bybelbehoeftes van Arabiese Christene wat in Israel woon.

Hierdie drie Bybelgenootskappe het in ’n gesamentlike verklaring versoek dat Christene wêreldwyd saam met hulle sal bid vir ’n einde aan die bloedvergieting en vir vrede.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Maak 'n verskil

Geagte Redakteur

Die Hervormde Kerk moet nou ’n verskil maak. Ons het genoeg van die negatiewe gevolge van kerkskeuring gehad. Lidmate wil nou ’n kerk sien wat standpunt inneem en waagmoed aan die dag lê.

Lees verder...

Hulp aan gemeente Bulawayo

Die gemeente van die Samewerkende Afrikaanse Kerke in Bulawayo bestaan uit meer as 100 lidmate van die susterskerke. Daar is ook permanente besoekers van ander (Engelse) Kerke.

Die gemeente het in Februarie 2012 ’n eie Kerkskool begin om behoeftige ouers te help.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.