Die Hervormer

Kom ons vertel...

Geachte Redacteur
Ik was blij verrast het voorblad artikel te lezen van Ds Thomas Dreyer, in Die Hervormer van November 2014. Ook om te zien dat dit onderwerp een punt van bespreking was bij de predikanten vergadering.

Read more ...

Konflik in Nigerië

Die wêreld was geskok toe op 15 April 2014 berig is dat ’n ekstremistiese groep in Nigerië, wat in die volksmond bekend is as Boko Haram, 200 dogters by ’n skool in Chibok in Nigerië ontvoer het. Wêreldwyd het stemme opgegaan vir die teruggee van die kinders.

Boko Haram se verklaring was dat hulle hierdie kinders as slawe gaan verkoop en aan mans as vroue gaan gee. Hulle het verduidelik dat die kinders as oorlogsbuit geneem is en dat, volgens hul verstaan van die Koran, hierdie kinders nou hul besittings is om mee te maak soos hulle goeddink.

Read more ...

Bid vir Israel en Palestina

Drie Bybelgenootskappe bedien gemeenskappe in Israel en Palestina. Die Bybelgenootskap in Israel is verantwoordelik vir Christene en Messiaanse Jode in Israel, die Palestynse Bybelgenootskap werk in die Palestynse areas, en die Arabies-Israelse Bybelgenootskap voorsien in die Bybelbehoeftes van Arabiese Christene wat in Israel woon.

Hierdie drie Bybelgenootskappe het in ’n gesamentlike verklaring versoek dat Christene wêreldwyd saam met hulle sal bid vir ’n einde aan die bloedvergieting en vir vrede.

Read more ...

Maak 'n verskil

Geagte Redakteur

Die Hervormde Kerk moet nou ’n verskil maak. Ons het genoeg van die negatiewe gevolge van kerkskeuring gehad. Lidmate wil nou ’n kerk sien wat standpunt inneem en waagmoed aan die dag lê.

Read more ...

Hulp aan gemeente Bulawayo

Die gemeente van die Samewerkende Afrikaanse Kerke in Bulawayo bestaan uit meer as 100 lidmate van die susterskerke. Daar is ook permanente besoekers van ander (Engelse) Kerke.

Die gemeente het in Februarie 2012 ’n eie Kerkskool begin om behoeftige ouers te help.

Read more ...