Die Hervormer

'n Nuwe isiZulu Bybelvertaling

Na aanleiding van onlangse nuusberigte wil die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) graag sekere feite oor die 1959-vertaling van die Bybel in isiZulu onder die aandag bring.

Uit die berigte mag mense dalk die idee kry dat die Griekse, Hebreeuse en Aramese brontekste van die Bybel nie ’n rol in hierdie vertaling gespeel het nie en dat dit uit ander tale soos Engels of isiXhosa vertaal is. Toe hierdie vertaling onderneem is, was dit egter reeds die beleid van die BSA dat die brontale primêr gebruik moes word. In die geval van die 1959-vertaling is die Biblia Hebraica (Hebreeus en Aramees) vir die Ou Testament en Novum Testamentum Graece (Grieks) vir die Nuwe Testament gebruik. Hierdie Bybel is deur ’n interkerklike komitee bestaande uit onder andere brontaalkenners en moedertaalsprekers vertaal.

Read more ...

My droom vir die HTK

Op 2 Januarie ry ek vol verwagting Universiteit toe om my kantoor by die Teologiegebou te betrek. Daar aangekom, vind ek die gebou gesluit, en gou besef ek dat UP ’n eiesoortige ritme het. Die daaropvolgende naweek het ek met groot moeite toegang tot die gebou verkry, my intrek geneem en die kantoor na my smaak ingerig.

Maandag 5 Januarie het ek weer met verwagting Universiteit toe gery, waar ’n heel ander prentjie my begroet het. Daar was aansienlik meer motors op kampus, die geboue was oopgesluit, tannie Betsie Brits, die sekretaresse, het my ingewag, en enkele dosente was in die rondte. Hier en daar was studente (waarskynlik nagraads) op die kampus en die gras voor die Aula was welig en gereed vir ’n goeie sny. Die Universiteit was duidelik gereed om sy vere reg te skud vir die 2015 akademiese jaar.

Read more ...

Kom ons vertel...

Geachte Redacteur
Ik was blij verrast het voorblad artikel te lezen van Ds Thomas Dreyer, in Die Hervormer van November 2014. Ook om te zien dat dit onderwerp een punt van bespreking was bij de predikanten vergadering.

Read more ...

Konflik in Nigerië

Die wêreld was geskok toe op 15 April 2014 berig is dat ’n ekstremistiese groep in Nigerië, wat in die volksmond bekend is as Boko Haram, 200 dogters by ’n skool in Chibok in Nigerië ontvoer het. Wêreldwyd het stemme opgegaan vir die teruggee van die kinders.

Boko Haram se verklaring was dat hulle hierdie kinders as slawe gaan verkoop en aan mans as vroue gaan gee. Hulle het verduidelik dat die kinders as oorlogsbuit geneem is en dat, volgens hul verstaan van die Koran, hierdie kinders nou hul besittings is om mee te maak soos hulle goeddink.

Read more ...

Bid vir Israel en Palestina

Drie Bybelgenootskappe bedien gemeenskappe in Israel en Palestina. Die Bybelgenootskap in Israel is verantwoordelik vir Christene en Messiaanse Jode in Israel, die Palestynse Bybelgenootskap werk in die Palestynse areas, en die Arabies-Israelse Bybelgenootskap voorsien in die Bybelbehoeftes van Arabiese Christene wat in Israel woon.

Hierdie drie Bybelgenootskappe het in ’n gesamentlike verklaring versoek dat Christene wêreldwyd saam met hulle sal bid vir ’n einde aan die bloedvergieting en vir vrede.

Read more ...