Die Hervormer

Die meeste Bybels ooit...

In 2014 het ons 90 115 Bybels versprei. Dit is die meeste Bybels in ’n enkele jaar sedert die ontstaan van die Bybelgenootskap (van Namibië) in 1986. Aan die woord is ds Barnie van der Walt, uitvoerende hoof van die Bybelgenootskap van Namibië (BGN) tydens die Algemene Jaarvergadering in April 2015.

Wat hierdie mylpaal meer merkwaardig maak, is dat die BGN die doelwit gestel het om teen 2018 ’n gemiddeld van 76 000 Bybels per jaar te versprei. Hierdie getal word bereken op die beginsel dat daar elke sewe jaar ten minste een Bybel per huishouding in Namibië voorsien moet word.

Read more ...

Die Christelike Seemansorganisasie

Die seemanslewe is vir baie mense ’n misterie. Van ver af sien ons die skepe wanneer ons by die see gaan vakansie hou, maar wat daar binne aangaan, weet ons nie. Aan die een kant dink baie dat seemanne wilde en immorele mense is, so anders as ons... Aan die ander kant is hulle vir ons interessant, want hulle sien die hele wêreld, beleef baie dinge en het ’n unieke leefwyse. 

Vir dié van ons wat by die Christelike Seemansorganisasie (CSO) betrokke is, is die seemanne (en seevroue, maar hulle is nogal skaars) gewone mense vir wie ons baie omgee. Hulle kom uit baie verskillende lande (die Filippyne, Rusland, die Oekraïne, Turkye, China, ensovoorts), maar hulle is mense net soos ons en soos ons, het hulle die Here baie nodig. Daarom is die CSO ’n instrument in God se hand om die evangelie van Jesus se verlossing aan alle nasies te bring (Matt 28: 19).

Read more ...

GKSA Sinode – vrugbaar met 'n voorbehoud

Met die vakansieroes skaars afgeskraap, het 280 afgevaardigdes op Dinsdag 6 Januarie in Potchefstroom vergader vir die Derde Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke (GKSA). (Derde, omdat die onderskeie Nasionale Sinodes sedert 2009 in een Algemene Sinode vergader.) Die Sinode het tot 15 Januarie geduur.

Ek het die Sinode oor die algemeen as vrugbaar ervaar, maar laat ek begin met die voorbehoud:

Read more ...

Conventus Reformatus XVII

Die 17de byeenkoms van die Conventus Reformatus, ’n ekumeniese liggaam bestaande uit kerke van die Reformasie in Suidelike Afrika, het plaasgevind van 3 tot 5 Maart by ’n konferensieplek net buite Pretoria.

Die Nederduitsch Hervormde Kerk is verteenwoordig deur dr Wim Dreyer en di Etienne Verhage, Arie Kuyper, Etienne Fourie en Thomas Dreyer (Wapadrant). Daar was ook afgevaardigdes van die NG Kerk, Gereformeerde Kerke, Lutherse Kerk, NG Kerk in Afrika en die Reformed Church of Africa.

Read more ...

Besondere Kerssangdiens in Duitsland

Tydens ds Tony en Wallie Simpson se besoek aan hul kinders in Duitsland gedurende Desember 2014, het hulle saam met hul seun Charl Simpson en sy gesin op Sondagaand 14 Desember die Kerssangdiens van die Evangelisch-reformierte Hugenottenkirche Erlangen bygewoon.

Tydens die geleentheid het ds Simpson op uitnodiging van die kerkraad saam met Rev Helen Heron die Kerssangdiens in Engels gelei. Rev Helen Heron is die weduwee van die eertydse prof Heron wat aan die plaaslike Universiteit van Erlangen, Teologie, verbonde was. Charl, wat tans in Hemhofen in Duitsland woon en die afgelope jare as ingenieur by Siemens werk, dien tans as ouderling in die kerkraad van hierdie besondere gemeente.

Read more ...