Die Hervormer

Duisend tale in Digitale Bybelbiblioteek

Met die oorhandiging van die Lambya Nuwe Testament in digitale formaat, is daar nou Bybels en Bybelgedeeltes in 1 000 verskillende tale beskikbaar in die Digital Bible Library (DBL). Lambya is ’n taal wat in Malawi gepraat word.

Die Wêreldbond van Bybelgenootskappe, ’n netwerk van 148 Bybelgenootskappe, is verantwoordelik vir die bestuur van die DBL-projek. Hierdie unieke biblioteek verskaf Bybeltekste aan verskillende bedieninge regoor die wêreld. Dit is die grootste Bybeldatabasis met items in sowat 1 276 verskillende Bybelvertalings. Digitale ontwikkelaars wat die teks byvoorbeeld vir toepassings op selfone of vir die internet of soekenjins benodig, kan ooreenkomste met kopiereghouers sluit en deur ’n “biblioteekkaartjie” toegang tot die teks verkry wat hul toepassings in staat stel om die teks vanuit die databasis te trek.

Read more ...

Predikant behaal doktorsgraad

Dr Elritia le Roux van Gemeente Middelburg het op 11 Mei vanjaar aan al die kriteria voldoen ten einde te promoveer.

Dr Le Roux het haar doktorsgraad aan die Johannes Gutenberg Universität in Mainz met lof verwerf met ’n proefskrif getitel Ethics in 1 Peter: The Imitatio Christi and the ethics of suffering in 1 Peter and the Gospel of Mark – a comparative study.

Read more ...

Vakature by Bybel-Media

Die Bybel-Media (BM) Groep van maatskappye is ’n diens van die NG Kerk wat Christelike inhoud vir geloofsvorming en bediening in ’n verskeidenheid mediaformate aan ’n breë Christengehoor beskikbaar stel. Die Groep het ’n vakature vir die pos van Uitvoerende Hoof in Wellington, Wes-Kaap.

Die vakature vir ’n uitvoerende hoof in permanente hoedanigheid is vanaf 1 Januarie 2017 beskikbaar. Die uitvoerende hoof rapporteer aan die direksie en is verantwoordelik vir die strategiese en operasionele bestuur van dié multimediagroep. Die klem is op transformasie om BM optimaal toekomsgerig te bly posisioneer.

Read more ...

Werkloosheid, droogte en geloof

Ons word dikwels met moeilike omstandighede gekonfronteer. Die afgelope drie jaar was buitengewoon moeilik vir die mense van Suid-Afrika. Lidmate van die Hervormde Kerk is die afgelope tyd swaar beproef deur die verlies aan werkgeleenthede en die droogte.

Die 2014-’15 seisoen was die derde droogste seisoen wat in Suid-Afrika aangeteken is. Die droogte van 2015-’16 is die hewigste sedert 1934 tydens die Groot Depressie. Metings van reënval vir ’n bepaalde seisoen strek van Julie tot Junie.

Read more ...

’n Nuwe era vir genealogiese navorsing in die NHKA

Na ongeveer drie jaar se onderhandeling deur die Kerkargivaris, mnr Nándor Sarkady, is die Hervormde Kerk se doop-, lidmaat- en huweliksregisters wat in 1987 op mikrofilm geplaas is, nou ook gratis aanlyn digitaal beskikbaar. Dié belangrike kerk- en kultuurerfgoed vir veral persone met Afrikaanse name en vanne dateer terug so ver as 1838 toe die eerste registers in Transvaal aangelê is.

Die onderhandelinge van die afgelope paar jaar was met mnr Wayne van As van die Church of Latter-Day Saints se genealogiese afdeling Family Search. Dit is ’n enorme wêreldwye projek van die Mormoonse Kerk om, as onderdeel van hul dogma, soveel genealogiese gegewens moontlik te versamel en gratis beskikbaar te stel. Die Hervormde Kerk was in die 1980’s die eerste van die Afrikaanse kerke wat by die projek betrokke geraak het. Na verskeie onderhandelings kon die proses van migrering van inligting vanaf mikrofilm na digitale formaat bespoedig word. Die Kerkargief het ook ’n eksterne hardeskyf van dié inligting bekom wat in die Kerkargief se studiesaal toeganklik is, nadat ’n spesiale indeks daarvoor deur die argivaris gemaak is.

Read more ...