Die Hervormer

’n Teddiebeer genaamd Hope

Op 18 Februarie 2016 breek ’n brand uit in die Gloria Dei Lutheran Church in Duluth, Minnesota, VSA. Alison Stucke vertel in die elektroniese nuusbrief Living Lutheran van die kerk wat as liggaam van Christus tot aksie aangespoor is deur hierdie katastrofale gebeurtenis.

Feitlik al die ameublement in die kerkgebou, soos die preekstoel, orrel, klavier, kansel en loodglasvensters, is vernietig in die brand. Die 110 jaar oue kerkgebou in die Gotiese styl, die kerkbanke, kerkkantoor, saal en kategeseklasse is deur rook- en waterskade onbruikbaar gelaat.

Read more ...

Ter wille van die landbou

Op 7 September het dr Frikkie Labuschagne en ds Gerrie Senekal op uitnodiging die jaarlikse nasionale kongres van die Transvaalse Landbou-unie in Pretoria bygewoon. Die TLU is vanjaar 119 jaar oud.

Daar heers groot kommer by landbouprodusente oor die huidige ekonomiese en grondhervormingsbeleide. Dit raak die landbou direk, maar ook ander sektore van die ekonomie. Sprekers wat opgetree het, was dr Theo de Jager oor Die rol van die beleidsomgewing vir voedselsekuriteit in Suidelike Afrika, prof Koos Malan oor Die ongewaarborgde waarborge van die hoogste reg – die Grondwet en eiendomsreg,en dr Roelof Botha oor Bedreigings en geleenthede vir die landbousektor in Suid-Afrika.

Read more ...

Witvlag gehys in die Moot

Die afgelope maande, in die aanloop tot die plaaslike verkiesing, is die diversiteit wat in ons land heers in terme van ras, geloof, ekonomiese stand en vele ander skeidslyne weer op die spits gedryf deur politici. Maar daar is ook ’n ander perspektief.

Politici het die skanse wat individue en groepe oor die jare om hulself gebou het, gebruik en misbruik om stemme te werf. Hierdie skanse is in baie gevalle uitgebou en die antagonisme en vooroordele wat in talle mense se harte leef, is onder die vergrootglas geplaas.

Die teenkant van hierdie munt wys egter tans ’n verfrissende gesig. ’n Klompie inwoners uit die Mootarea, wes van Pretoria, het hande gevat om op ’n simboliese wyse deur al die tradisionele mure te breek.

Read more ...

Ons groet ’n vriend van die NHKA

4 Cassie CarstensDs Cassie Carstens, emeritusleraar van die NG Kerk en ’n groot vriend van die Hervormde Kerk, is op 26 Julie vanjaar oorlede.

Ds Carstens het veral op die terrein van kerkmusiek ’n bydrae van onskatbare waarde gelewer. Hy was self ’n orrelis en kantoryleier en het ontsettend baie gedoen om goeie kwaliteit kerkmusiek oor kerkgrense te bevorder. Hy was vroeër in die NG Kerk betrokke by die samestelling van Jeugsangbundel I (1984) en Jeugsangbundel II (1993) en was later een van die eindredakteurs van die Liedboek van die Kerk. Hy was ook betrokke by die SA Kerkorrelistevereniging en het gereeld as spreker opgetree oor liturgiese en himnologiese aangeleenthede.

Ds Carstens was deeltydse dosent in Himnologie aan UP en was ook sedert die stigting van VONKK (Voortgesette Ontwikkeling van Nuwe Klassieke Kerkmusiek) deel van die dagbestuur; hy het op sy kenmerkende manier die notules van die vergaderings gehou. Met sy afsterwe het ’n groot deel van die kollektiewe geheue rondom die skep van kerkmusiek die Afrikaanse kerkgemeenskap ontval. Ons sal sy toegewydheid en humor en die passie waarmee hy al sy werk aangepak het, altyd onthou. Die begrafnisdiens het op Donderdag 4 Augustus vanuit die NG gemeente Wierdapark-Suid plaasgevind. Ons innige simpatie gaan aan sy seuns en hul geliefdes.

Blye Bybelnuus vir Slowake

Die onlangse bekendstelling van drie nuwe Bybels deur die Slowaakse Bybelgenootskap het Slowake opnuut opgewonde gemaak oor die Woord van God.

In Desember 2015 het die eerste Studiebybel in Slowaaks verskyn. Daarmee saam is ’n hersiene weergawe van die Slowaakse Ekumeniese Bybel ook beskikbaar gestel. Volgens die inligtingsbestuurder van die Slowaakse Bybelgenootskap, Miloslava Kurčová, is dié twee publikasies baie gewild. Daar is 3 000 eksemplare van die Studiebybel en 2 800 van die hersiene Slowaakse Ekumeniese Bybel gedruk; ’n derde daarvan is binne ’n week verkoop.

Die Bybelgenootskap het ook onlangs die eerste klankopname van die Slowaakse Ou Testament bekendgestel. ’n Oudioweergawe van die Nuwe Testament is sedert 2011 beskikbaar – dit beteken dat Slowake nou na die hele Bybel in hul taal kan luister.